بر طبق آمار شایع‏ت‎رین بیماری عفونی در جهان پوسیدگی دندان می‎باشد. این بیماری شایع از پوشش بیمه‎ای مناسبی در کشور برخوردار نیست!

یکی از شاخص‌های مهمی که در بحث سلامت دهان و دندان بسیار با ارزش است، به خصوص در بحث پوسیدگی دندانی شاخص DMFT می‎باشد. این شاخص نشان دهنده دندان‎هایی است که یا پوسیده شده‎اند و یا این که مورد درمان پوسیدگی قرار گرفته‎اند. همچنین مواردی که دندان به صورت نامناسبی درمان اما سپس از بین رفته، از مواردی است که تحت همین شاخص قرار دارد. این موارد باید در یک زمان واحد در دهان و فک تشخیص داده شوند. گروه سنی که برای این امر مورد بررسی قرار می‎گیرند و در این گروه سنی به وفور دیده می‎شود ، کودکان در سنین 12 سال می‎باشند.

در ایران شاخص DMFT عددی برابر با 2.09 را شامل می‎شود. پس به طور متوسط می‎توان چنین در نظر گرفت که برای هر کودکی به صورت متوسط دو دندان وجود دارد که یا پوسیده یا پر شده و یا کشیده شده می‎باشد.خوشبختانه ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که این شاخص در آن درصد کمی را شامل می‎شود. حتی در برخی از کشورهای همسایه ما عدد این شاخص بین 3 یا 4 می‎باشد. DMFT در گروه سنی میانسال در حدود عدد 13 می‎باشد که این خود شاخص و عدد بسیار بالایی است که نیازمند پیگیری است. حتی در گروه سنی بین 65 تا 74 سال این عدد به 20 هم می‎رسد که نشان دهنده وخامت این موضوع و همچنین تفاوت میزان پوسیدگی و خرابی‎ها در سنین بالاتر می‎باشد.

بیمه ی دندانپزشکی

در زمینه هزینه‎های دندانپزشکی همانطور که می‎دانید ، هزینه وسایل و مواد و . . . بسیار زیاد بوده و در این راستا بیمه دندانپزشکی خوبی هم وجود ندارد. زیرا در حدود 92 درصد از هزینه‎ها توسط مردم پرداخت می‎شود.

نکته مهم هم این است که بیمه‎های مختلف تمایلی برای ورود به بیمه دندانپزشکی را ندارند و همین امر این مشکل را چند برابر می‎سازد. اخیرا هم خبری در راستای تقلب در همین زمینه منتشر شده که سوء استفاده‎هایی از سادگی مردم صورت گرفته و به آنها قول بیمه دندانپزشکی داده می‎شود. در صورتی که چنین موضوعی از نظر دولتی به تصویب نرسیده است.
بر همین اساس تصمیماتی در این زمینه صورت گرفت که یکی از بسته‎های حمایتی بیمه پایه‎ای کشور، پر کردن و ترمیم بیمه دندانپزشکی برای دندان شماره 6 کودکان 6 تا 14 سال می‎باشد. این تغییر بسته خدمتی در جهت کاهش دادن میزان شاخص در حال حاضر است.

تمامی دندانپزشکی‎هایی که با دولت و بیمه‎ها در ارتباط هستند می‎توانند این خدمات را توسط بیمه و با هزینه‎ای کم انجام بدهند. به دلیل آنکه از کل خدمات دندانپزشکی ارائه شده، تنها 17 خدمت آن تحت پوشش بیمه دندانپزشکی قرار دارد، تنها کمتر از نصب این خدمات یا همان کد خدمتی در زمره بیمه قرار خواهد گرفت که راه هدف زیر پوشش قرار گرفتن خدمات دندانپزشکی را تا حدود کمی پیموده است، اما هنوز هم تا مقصد فاطله زیادی در پیش است.

یکی از چالش‎های مهم در این زمینه این است که اگر یک دندانپزشک و 17 خدمت آن در زیر پوشش بیمه‎ای قرار گیرد، میزان دستمزد بر اساس تعرفه دولتی محاسبه می‎شود که تفاوت زیادی با دستمزد غیر دولتی دارد. به همین دلیل تعداد دندانپزشکان کمتری برای عقد این قرارداد پا پیش می‎گذارند.