شاید با دیدن تیتر خبر کمی متعجب شده باشید. مگر بخاری و اجاق گاز و . . . نیاز به بیمه دارند؟ منظور از بیمه کردن گاز، در حقیقت بیمه کردن هر خانه و همچنین اهالی داخل خانه، از اتفاقات ناشی از نشت گاز می‎باشد. در نتیجه دیگر نباید نگران گاز گرفتگی و منفجر شدن خانه‌ها بود. البته این جمله به این معنا نیست که خودمان با باز گذاشتن گاز، منزلمان را منفجر کنیم، خیر!!!! بلکه در این رابطه کارشناسان مختلفی برای عمدی نبودن حادثه به منزل شما می‎آیند و تمامی جوانب را بازرسی می‎کنند.

همکاری بیمه پارسیان و شرکت ملی گاز

در این راه بیمه پارسیان دست دوستی و قراردادی به شرکت ملی گاز ایران داد. این بیمه و شرکت ملی گاز با استفاده مبلغ ماهیانه صد تومان ناقابل این مشکل را برای کل مشترکین حل خواهند نمود و بیمه کردن گاز خانه‎ها را برعهده خواهد گرفت. شاید به نظر کم باشد اما اگر برای کل کشور این مبلغ محاسبه شود و تنها چند مورد آتش سوزی هم در روز رخ دهد، این مبلغ جوابگوی آن تعداد خواهد بود.

بیمه کردن گاز

نوع خسارت و میزان پرداخت آن

آتش سوزی‌های ناشی از نشت گاز به اشکال مختلفی ممکن است که رخ دهد؛ در برخی از موارد هیچ فردی در منزل وجود ندارد و این آتش سوزی رخ می‎دهد. در نتیجه تنها خانه و وسایل درون آن سوخته و از بین می‌روند. در چنین مواردی بیمه پارسیان برای هر منزلی در حدود هفتاد میلیون تومان در نظر گرفته که به سرپرست خانواده داده خواهد شد.

در برخی از موارد فردی در داخل خانه قرار دارد و در خواب است، دود ناشی از آتش سوزی موجب خفگی و مرگ وی خواهد شد. در چنین مواردی که فرد بر اثر گاز گرفتگی و آتش سوزی جان خود را از دست بدهد، بیمه پارسیان در حدود سی میلیون تومان به خانواده و بازماندگان وی پرداخت خواهد نمود.

مورد دیگر وضعیتی است که فردی در داخل خانه قرار دارد و نشت گاز و آتش سوزی رخ می‌دهد. وی افراد داخل خانه را به بیرون می‌برد، در همین حین حادثه‎ای برای وی اتفاق می‎افتد و او توان حرکت را ندارد. در این جریان ممکن است که یک عضو از بدن خود را از دست بدهد. در چنین مواردی در نهایت بیست میلیون تومان به فرد داده می‌شود تا کارهای درمان را انجام دهد.

به یاد داشته باشید که تمامی این مبالغ تنها برای دوازده هزار تومان سالانه شما پرداخت خواهد شد. هم اکنون در کشور بسیاری از مشترکین از این اقدام خبری ندارند. اگر مخاطب سایت بیمه هستید به همه دوستان و آشنایان خود این خبر خوب را اعلام نمایید.