این روزها آمار طلاق بسیار بیشتر از ازدواج شده است ، اما به دلیل کاهش درصد ازدواج این عدد فراتر از ازدواج نرفته است. خبری جدید در رابطه با بیمه کردن یه منتشر شده است.
بیمه کردن مهریه و تأثیر آن بر کاهش میزان طلاق
بر اساس آمار به روز می توان نتیجه گرفت که فاصله بین ازدواج کردن تا طلاق گرفتن به دلیل عادی شدن این موضوع از 5 سال به 3 سال نیز کاهش یافته است. درصد طلاق ها بر اساس نوع دلیل متفاوت می باشد. در حدود بیش از 50 درصد موارد طلاق با اعتیاد داشتن زن یا شوهر ارتباط مستقیمی دارد . اما در خصوص سایر علل می توان به عدم توانایی مرد در تأمین مخارج زندگی اشاره کرد. بیکاری بزرگترین و مهم ترین دلیل طلاق می باشد. یکی از عوامل طلاق که ارتباط نزدیکی با برنامه ریزی های دولت دارد که با رفع شدن معضل بیکاری می توان آن را حل نمود.
در بین این موضوعات می توان به مشکل مهریه هم اشاره کرد. تعیین مهریه در زمان ازدواج و موافقت زوج برای این مهریه برای یک خانم جنبه ی روحی و عاطفی زیادی دارد. سکه های تعیین شده این روزها به مشکلی همگانی برای زوج های طلاق گرفته تبدیل شده است. زیرا سکه هایی که در زمان عقد تعیین می شود در زمان درخواست زن در یک حد تعریف شده ای باید پرداخت شود. در صورتی که مردی نتواند آن را بپردازد مستقیما به زندان راه خواهد یافت. آماری که متأسفانه این روزها در حال افزایش می باشد.
بیمه کردن مهریه و تأثیر آن بر کاهش میزان طلاق
مردهایی که در پرداخت کردن مهریه ی خانم ها با مشکلات مختلفی همراه هستند به چند دسته تقسیم خواهند شد. برخی از آقایان به دلیل نبود شغل مناسب و درآمد زیادی که انتظار می رود توانایی لازم برای پرداخت کردن مهریه را ندارند. اما در مقابل برخی دیگر حقوق ثابت ماهیانه ای دارند که می توانند با قسط بندی به پرداخت اقساط نیز بپردازند. اما دسته ی بعدی مردهایی هستند که از سر لجباری با همسر خود در عین داشتن توانایی لازم برای پرداخت مهریه اما از پرداخت آن ممانعت به خرج می دهند تا بدین ترتیب زوج مقابل خود را عصبانی کنند. در هر صورت قانون با این افراد طبق ضوابط برخورد می کند و بر اساس آن باید مهریه تعیین شده را پرداخت کنند.
بیمه کردن مهریه و تأثیر آن بر کاهش میزان طلاق
متأسفانه درصد زیادی از طلاق ها به دلیل توافقی بودن و وجود مشکلات واقعی اتفاق نمی افتد. بیشتر این موارد طلاق به دلیل لجبازی بین طرفین و حق به جانب بودن هر دوی آنها اتفاق می افتد. از این رو بسیار اهمیت دارد تا بتوان راه هایی را برای کاهش این معضل در نظر گرفت. بر اساس این شرایط درصد مردهایی که به دلیل عدم توانایی مالی نمی توانند مهریه را پرداخت کنند و به زندان راهی می شوند افزایش یافته است. برای پرداخت مهریه هم دو گروه اصلی وجود دارد. افرادی که میزان مهریه ی آنها زیر 110 سکه است ، همچنین افرادی که مهریه ی آنها بالای 110 سکه می باشد. در صورتی که میزان مهریه کمتر از این میزان باشد زندانی ندارد اما اگر بیشتر باشد مرد مورد نظر زندانی خواهد شد.
تحلیل گران برای کاهش مشکلات موجود در زمینه طلاق به دلیل اجباری بودن پرداخت آن ضروری می دانند که از نظر بیمه شرایط خوبی برای آن در نظر گرفته شود. بیمه می تواند در چنین مواقعی وارد عمل شود. این افراد تنها حق بیمه را پرداخت می کنند و دیگر به زندان نمی روند. اما این برنامه نیاز دارد تا توسط برخی از مسئولین پیگیری شود و از زمان حرف تا عمل فاصله بسیاری وجود دارد.