در رابطه با کارگران ساختمانی باید بیمه حوادث در هر جایی که در حال کار هستند توسط کارفرما تعیین گردد و در غیر این صورت یک تخلف خواهد بود که می تواند مورد پیگیری قرار گیرد.

کارگران ساختمانی از جمله اقشار بسیار زحمت کش هستند که برای بیرون آوردن خرج خود کاری به صورت روزانه دارند. آنها باید در تکاپو باشند تا بتوانند یک کار برای همان روز یا یک هفته آینده پیدا کنند ، پس از اتمام آن دیگر شغلی ندارند. هر روز صبح باید در برخی از میدان های معروف که مخصوص این افراد بوده تجمع یافته و از ساعت هفت صبح تا حدود یک یا دو ساعت بعد کاری پیدا کنند در غیر این صورت مزد آن روز برای آنها باطل می شود. آنها در پشت وانت ها می نشینند و به محل کار جدید می روند که این شرایط در تضعیف روحیه ی آنها مؤثر خواهد بود.

بیمه کارگران ساختمانی اجباری است!

فردی که کارفرمای آن روز آنها است باید شخصی منصف باشد و هزینه ایاب و ذهاب و غذای آنها را بدهد. فرد بدون آنکه بیمه ای باشد روزهای خود را با حقوق روزانه سپری می کند ، اما هیچ پشتوانه ای ندارد و بیمه ای هم به او تعلق نمی گیرد. دستمزدی که برای این کارگران ساختمانی وجود دارد به صورت روزانه بوده و زیر صد هزار تومان خواهد بود. یعنی بر اساس نوع کاری که فرد انجام می دهد می تواند بین شصت تا هشتاد هزار تومان متفاوت باشد. این پول برای یک روز تمام خواهد بود و می تواند با خرج های اضافی همان روز از بین برود و پولی برای او باقی نماند.

به یاد داشته باشیم که این فرد حتی بیمه هم نیست ، بنابراین در صورتی که در حین کار با مشکلی مواجه شود ،باید تمامی هزینه ها را به صورت آزاد پرداخت نماید ، تا بتواند بیماری اش را درمان کند. اما در صورتی که از مزایای بیمه ای برخوردار باشد هزینه های درمان او به راحتی به سی درصد خواهد رسید. این تفاوت هفتاد درصدی با پرداخت کامل آن فرق بسیار زیادی دارد. اما شاید در حین کار با توصیه برخی از افراد مواجه شده باشید که حتما از بیمه ما بهره مند شوید ، این در واقع می تواند یک سودجویی بیمه ای باشد ، زیرا چنین بیمه ای وجود ندارد.

بیمه کارگران ساختمانی اجباری است!

تسهیلات تأمین اجتماعی تسهیلا بسیار با ارزشی است که برای کارگران بیمه شده و طبق قانون کار در نظر گرفته می شود و سایر افراد اجازه استفاده از آن را ندارند. اما هم اکنون با توجه به قانونی که برای کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده برای مدت زمان کاری که انجام می دهند باید از سوی کارفرما آنها بیمه ای در نظر گرفته شود ، در غیر این صورت هر نوع حادثه ای که پیش آید هزینه مربوط به درمان و . . . برعهده کارفرمای شخص خواهد بود. علاوه بر آن هر فردی که در این رسته شغلی فعالیت می کند باید مدرک مورد نظر را برای خود از طریق فنی حرفه ای دریافت نماید.

نظر شما درباره بیمه کارگران ساختمانی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز