بیمه پاسارگاد از بیمه‎های پرفعالیت و پرمحصول برای صنعت بیمه کشور می‎باشد که همه ساله مورد تأیید بسیاری از اشخاص قرار دارد. برخی از شرکت‌های بزرگ کارهای بیمه خود را به این شرکت واگذار کرده‌اند که این نشان از اعتماد آنها به این بیمه خصوصی در کشور دارد. اما در این شرکت هم همچون سایر شرکت‎ها کاهش سودهای ناشی از فعالیت آنها به گوش می‎رسد.

ناکامی برای بیمه پاسارگاد

در خصوص بیمه پاسارگاد هم علت این ناکامی در خصوص هزینه‎ها و درآمدها ناشی از آن است که سرمایه‎گذاران، سرمایه لازم را به آنها واگذار کرده‎اند. اما اوضاع موجود در کشور موجب شده تا تمامی کسب و کارها با مشکل روبه رو شوند. زیرا درآمدها کم است. اما آنچه باید به عنوان هزینه‎های لازم برای جبران خسارت‎ها به صندوق‎ها پرداخت شود مانند بیمه شخص ثالث، فشار زیادی را به شرکت‌های بیمه وارد می‌سازد.

بیمه پاسارگاد

هزینه‌های مربوط به دیه، خسارت‌های مربوط به بیمه بدنه و از همه مهمتر خدمات مربوط به درمان، هر یک از زوایایی گوناگون به بیمه‌ها فشار وارد می‌آورند و راه را برای پیشرفت آنها تنگ‌تر و تنگ‌تر و در نهایت مسدود می‌کنند. تا جایی که بیمه‌ها توانایی مقابله را از دست داده و در جای خود باقی می‌مانند و تنها وظیفه آنها پرداخت بدهی‌ها می‌شود و فکر سود را باید از ذهن خود محو سازند.

مشکلات موجود در حق بیمه

مورد بعدی در بین این مشکلات حق بیمه‌هایی است که تعیین شده‌اند. حق بیمه‌ها هر روز در حال افزایش هستند و این میزان با میزانی که شرکت‌های بیمه در نظر داشته‌اند مغایرت دارد. در نتیجه چیزی جز ضرر در واقعیت نصیب آنها نمی‌شود. زیرا چندین برابر حق بیمه باید صرف پرداخت خسارت‌ها و وعده‌های داده شده شود و در نهایت باز هم این درآمدها در تقابل با یکدیگر خنثی شده و سودی در کار نخواهد ماند.

هزینه‌های مختلفی که مانع می‌شود بیمه‌ها تجربه‌ای از سود واقعی را داشته باشند، میزان افزایشی است که در حق بیمه‌ها از جمله اتکایی صورت گرفته است. علاوه بر آن میزان متقاضیان برای بیمه‌هایی که مربوط به زندگی می‌باشد هم افزایش یافته و تأمین هزینه‌های آنها با توجه به نرخ امروزی که از نظر حق بیمه دریافت می‌کنند بسیار ناچیز می‌باشد. شاید از سوی چنین بیمه‎هایی افزایش پیدا کرده‌اند اما از سوی دیگ تقاضا برای بیمه شخص ثالث کم شده و در نتیجه تنها پرداخت خسارت باقی می‌ماند. از طرفی سودی از حق بیمه‌های دریافتی نصیب بیمه پاسارگاد نمی‌شود.

به همین دلیل بیمه پاسارگاد در فکر تغییراتی در نظام جاری کاری خود است تا بتواند تغییراتی را در هزینه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران انجام دهد تا شاید بتواند شاهد تغییر در وضعیت کنونی خود باشد. در نتیجه نه تنها ضررها کم می‌شود بلکه احتمالا تغییراتی هم در میزان سوددهی رخ خواهد داد تا سود ناخالص که برای فعالیت‌های بیمه‌ای می‌باشد تحقق یابد. در غیر این صورت باید به همین راه و به همین روند ادامه داده شود.