قراری بر معافیت مالیاتی برای بیمه ها وجود نداشت، اما حالا با توجه به اینکه تغییراتی در مالیات به وجود آمده به احتمال بسیار زیاد معافیت بیمه ای هم به تأیید خواهد رسید.

رسانه ها در این بین فشارهایی را به وجود آوردند تا پاسخ هایی در خصوص ابهامات داده شود، بر اساس این فشارها می توان اطمینان داشت که برخی بیمه ها همانند بیمه عمر که جنبه ای سرمایه گذاری را دارد از طریق مالیات تغییر خواهد کرد. در صورتی که بیمه ها سودی نداشته باشند مالیاتی هم نباید پرداخت کنند. اما بیمه عمر می تواند سودی را به وجود آورد که این نوع از بیمه را در زمره ی بیمه های دارای مالیات قرار می دهند. بیمه ها نسبت به گذشته تغییراتی را در برداشته اند و تا حدودی کوچک تر می شوند.

بیمه ها می توانند از معافیت مالیات برخوردار باشند!

هرچه بیمه ها کوچک تر شوند قطعا تمرکز بالاتری وجود دارد. با وجود پیگیری های مستمر از سوی شرکت های بیمه ای در رابطه با بیمه عمر اما همچنان این بیمه به عنوان بیمه ای سودزا معرفی شده و برای آن مالیات به تصویب می رسد. این مالیات بر ارزش افزوده می باشد.  بغیر از بیمه عمر، سایر بیمه ها از جمله بیمه ای که برای محصولات کشاورزی مقررشده، بیمه ای که برای خدمات اجتماعی کاربرد داشته و همچنین بیمه درمانی از نوع بیمه تکمیلی هم برای معاف شدن در اولویت قرار دارد.

از بین این بیمه ها به تنهایی بیمه عمر را برای مالیات در نظر داشته اند. بنابراین بیمه عمر می تواند شامل مالیات بر ارزش افزوده باشد. برخی از نماینده های مجلس در تلاش هستند تا دوباره بیمه عمر را به روی کار آورند اما این که چه زمانی این کار رسمی شود خبری وجود ندارد. هم رسانه ها و هم نمایندگان بیمه برای بازگردانی قانون تلاش بسیاری کرده اند که مالیات برقرار شود. گویا این تلاش ها بی ثمر نبود. اما هنوز مقاومت هایی از سوی بیمه شدگان وجود دارد که به شرایط اصلی باز گردد.

بیمه ها می توانند از معافیت مالیات برخوردار باشند!

در شرایط فعلی در ایران بیمه های عمر از جایگاه خوبی برخوردارنیستند، تمایل برای استفاده از این بیمه ها کمتر از قبل شده است. بنابراین نیاز است تا نیرویی محرکه برای یک تغییر در روند آن کمک گرفته شود. حتی برخی از بیمه گذاران در این بیمه قصد دارند تا بازخریدی را انجام دهند.  تنها راه حل بهره بردن از طرح های جدید با بهترین کیفیت برای جذب مردم جهت خرید بیمه های عمر خواهد بود.

نظر شما درباره معافیت مالیات بیمه ها چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز