بیمه های تکمیلی مربوط به درمان که این روزها نمی تواند دردی از دردهای مردم را نیز دوا کند و در نتیجه از اهمیت آنها در زندگی نیز کاسته شده است.

متأسفانه آنچه که در خصوص بیمه ها در شرایط فعلی در زندگی روزمره خود با آنها مواجه هستیم می تواند به وضعیت پرداخت نقدی و دریافت خدمات کمتر از انتظار مربوط باشد. یعنی ما در حال حاضر پرداخت بیمه خود را به موقع انجام می دهیم و حتی هزینه ی مربوط به کل سال را از چند ماه گذشته پرداخت می کنیم اما زمانی که به دریافت خدمات می رسد ، این خدمات را به موقع و در کیفیت مطلوب دریافت نخواهیم کرد.

بیمه های تکمیلی چه تغییراتی نیاز دارند؟!

هدف از استفاده بیمه های تکمیلی به این موضوع اشاره داشت که ما از این بیمه ها برای کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت  و سرعت بالا در دریافت هریک از خدمات را داشته باشیم. اما حالا این سرعت بسیار کند شده و علاوه بر آن می توان نبود برخی از خدمات را بر این مشکل افزود. بیمه باید بتواند تا آرامشی را برای همه ی افراد خانواده به وجود آورد ، اما در این رابطه بیمه ها تنها دردی را بر دردهای مردم می افزایند و در برابر آن هیچ نوع سودی را به همراه نخواهند داشت.

هزینه های مربوط به بیمه های تکمیلی روز به روز در حال افزایش هستند و این خود می تواند بر استرس ها و دردهای مردم بیافزاید. اما از سوی دیگر هم می توان گفت که با سوابق مربوط به این نوع از بیمه ها در گذشته ، دوباره می توان شرایط ایده آلی را برای آنها در نظر داشت. اما تنها نیاز است تا پیگیری ها و رسیدگی های بیشتری صورت پذیرد و علاوه بر آن بودجه های ضروری نیز تأمین شود. تمامی معوقات مربوط به خدمت دهندگان پرداخت شود تا انگیزه کاری برای آنها بالا برود.

در حال حاضر در شرایطی که بیمه های تکمیلی از نوع آنلاین نباشند باید هزینه ها از جیب شما پرداخت شود. این هزینه ها را پرداخت می کنید تا آنکه با فاکتورهای ارائه شده برای دریافت مبلغی که حق شما است پس از دقایقی وقت تلف کردن آنها را دریافت کنید. در صورتی که سیستم آنلاین به خوبی در ایران مورد استفاده قرار گیرد می توان این انتظار را داشت که در نهایت بیمه ها به جایگاه اصلی خود یعنی عدم پرداخت هزینه از جیب مردم برسند. این یکی از اهداف بیمه های تکمیلی می باشد.

بیمه های تکمیلی چه تغییراتی نیاز دارند؟!

در زمانی که نوبت به توضیح خدمات و طبقه بندی آنها می رسد ريال توضیحات به قدری دقیق و خوب بیان می شود که شاید خارج از تصور شما باشد. اما در مقابل می توان گفت که در زمان اجرایی شدن نمی توان به آنچه که به عنوان هدف قرار داده شده را به مرحله اجرایی رساند.

نظر شما درباره تغییرات بیمه های تکمیلی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز