به نقل از رویترز مقامات در توکیو و لندن اعلام کردند که شرکت های بیمه بین جهانی توافق کردند که بدون مداخله شرکت های بیمه مجدد مستقر در امریکا پوشش های بیمه ای خود را برای صادرات ایران ارایه کنند.

بر اساس گزارش رویترز در سالروز برجام و هماهنگی های جدید بدون نیاز به مداخله شرکت های امریکایی بیمه , تعداد محموله های ایرانی بیمه شده افزایش می یابد.

با توجه به رفع تدریجی تحریم ها و افزایش صادرات نفتی ایران این مسله باعث پیشرفت صادارت نفتی و حفظ امنیت ان میشود. البته نباید محدودیت های بانکی مانع را در افزایش صادارات نفتی نادیده گرفت.

به نقل از مدیرت شرکت  IG ( اینترنشنال گروپ)  :  “در برنامه سال 2017 شرکت ما برای بیمه مجدد هیچ شرکت مستقر در آمریکا مداخله نخواهد داشت.”

این هماهنگی جدید از روز 20 فوریه (دوم اسفند) اجرایی می شود.