پس از گذشت چندین سال از برپایی جشن های پزشک و اختصاص مزایای بیمه ای ، این بار بیمه نامه وقفه فعالیت پزشکان و پیراپزشکان در اولویت قرار گرفته است.

در حقیقت یکی از بیمه نامه های بسیار مهم که عملا سیستن درمانی را تحت تأثیر خود قرار می دهد بیمه نامه وقفه فعالیت پزشکان و پیراپزشکان خواهد بود. این موضوع بیمه نامه می تواند میزان فعالیت پزشکان و پیراپزشکان را در هر جایی قطعی می کند. عملا در برخی از مکان ها که از این افراد استفاده می شود بیمه تقبل بسیاری از خطرات شغلی را انجام نمی دهد. این بیمه نامه حضور آنها را اجبارا با امنیت بالای شغلی حفظ خواهد کرد.

 بیمه نامه وقفه فعالیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟

در این بیمه نامه بسیاری از موارد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد ، از جمله پرداخت خسارت در صورت وجود یک حادثه شغلی ، تعلیق شدن فعالیت پروانه آنها که به دلیل غیرواقعی باشد ، یعنی تهمت هایی به آنها زده می شود که عملا واقعیت ندارد. در خصوص پزشکان و پیراپزشکان گروه های مختلفی تحت نظر هستند که از این پوشش استفاده خواهد کرد.

به عنوان مثال در زمینه بیمه ای می توان به پزشکان اشاره داشته که عملا پزشکانی که عمل جراحی انجام می دهند یا حتی انجام نمی دهند ، همچنین پزشکان عمومی که طبابت را فرا می گیرند ، علاوه بر آن همگی پرستاران ، افراد بهیار ، همچنین تکنیسین هایی که در اتاق عمل ها در کنار پزشکان فعالیت می کنند ، می توانند از بیمه نامه وقفه پزشکان و پیراپزشکان استفاده کنند. هر پزشک یا فرد پیراپزشکی که عملا مجوز برای فعالیت دارد می تواند از این مزایا بهره ببرند.

بیمه نامه وقفه فعالیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟

هر نوع حادثه ای که در حین کار پیش می آید توسط این بیمه نامه وقفه جبران خواهد شد. در حقیقت تمامی این شرایط توسط کارشناسان بیمه مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از عمدی بودن صدمات نیز اطمینان حاصل شود. بیمه همچنین هزینه مربوط به هر نوع بیماری ناتوان کننده را پرداخت خواهد کرد که از جمله آنها می توان به اشیع ترین یعنی سکته ها اشاره داشت ، این طرح عملی خواهد شد و از این هفته اجرا میشود و توسط همه ی نمایندگی ها قابل پیگیری خواهد بود. حال منتظریم تا نتیجه ی ادعاهای گفته شده در این رابطه را ببینیم ، اینکه آیا تعاریف انجام شده در خصوص این نوع از بیمه نامه از گفته ها تا واقعیت چقدر فاصله دارد.

نظر شما درباره بیمه نامه وقفه فعالیت پزشکان و پیراپزشکان چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز