بیمه فرهنگیان در حال حاضر شرایط خوبی را ندارد و نیاز دارد تا برای بهتر شدن و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده بودجه ی در حدود دویست میلیاردی را در اختیار داشته باشد.

فرهنگیان اقشاری هستند که وظیفه ی تعلیم و تربیت را برعهده دارند. این سیستم فعلی می تواند شرایط خوبی را به دنبال داشته باشد. در صورتی که دویست میلیارد بودجه ی مورد نیاز برای تغییر و تحول فعلی برقرار شود قطعا می توانیم آینده ای را در نظر داشته باشیم که به خوبی شرایط مطلوبی را به همراه داشته باشد. از خدمات بهتر گرفته تا قول هایی که در سال های پیش داده شده اند و هیچ کدام هم عملی نشده و باقی مانده اند.

بیمه فرهنگیان با بودجه کافی باکیفیت می شود!

در رابطه با کیفیت بیمه فرهنگیان می توانیم از طرحی با نام طرح رتبه بندی کمک بگیریم ، در رابطه با این طرح می توان انتظار داشت که بند باقی مانده هم این روزها تصویب خواهد شد و فرهنگیان با خیالی آسوده حقوق خود را دریافت خواهند کرد. این که فردی بتواند پس از گذشت سی سال به راحتی زندگی کند و دغدغه ای برای آینده خود نداشته باشد به عنوان مهم ترین هدف خواهد بود و باید این آرامش را در چشم معلمانی دلسوز دید.

هرچه در کارها نظم وجود داشته باشد این انتظار بیشتر می شود که در روزهای بعدی بتوان تغییراتی را در نظر داشت. یعنی نظم می تواند مسیری از موفقیت را پیش روی شما قرار دهد. اگر قصد داریم تا آینده ای بهتر را برای کودکان خود تشکیل دهیم پس باید به این موضوع هم دقت داشته باشیم که این آینده بهتر تنها زمانی به وجود خواهد آمد که خود ما پله های موفقیت را برای آنها بسازیم . تا زمانی که ما پله را خراب کنیم قطعا آنها هم نمی توانند به بالا صعود کنند.

بیمه فرهنگیان با بودجه کافی باکیفیت می شود!

یکی از اولویت ها مسکن برای فرهنگیان خواهد بود. برخی از آنها که شاید درصد کمی هم نباشند از بی خانه بودن رنج می برند و تنها کاری که می توان انجام داد فراهم نمودن شرایط برای مسکن است. ارائه وام های کم بهره می تواند نمونه ای از آنها محسوب شود. برای دریافت نمودن تسهیلات ویژه برای همه ی فرهنگیان باید در رتبه بندی صد و ده درصد رأی را به خود اختصاص دهد. رتبه بندی ها در  گروه خواهد بود.

این رتبه بندی به مسائل بسیاری وابسته خواهد بود که می تواند شامل توانمدی ، درصد تخصص و همچنین مدرک هم باشد.

نظر شما درباره کیفیت  بیمه فرهنگیان با بودجه کافی  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تسنیم نیوز