بیمه شدن مقوله‌ای است که نیاز به رعایت یک سری اصول دارد. تا زمانی که بیمه شدگان این اصول را رعایت نکنند، مسلما به ارزش واقعی خسارت خود نخواهند رسید و جزئی از آن را دریافت خواهند کرد. اما اگر بیمه شدگان شرایطی را که بیمه‎ها مدنظر دارند رعایت کنند در نتیجه همه تعهدات به جای خود عمل می‎شود و دیگر نه بیمه شده و نه شرکت بیمه‎ای که این قرارداد را تنظیم نموده، ادعایی نخواهند داشت.

اما متأسفانه در اکثر موارد بیمه شدگان اصول اصلی را رعایت نکرده و دوست دارند که تمام خسارت به آنها پرداخت شود. یا حتی مواردی که تحت پوشش بیمه قرار داده نشده هم در این زمره قرار گیرد.

اصول پرداخت به بیمه شدگان

اصول آن است که بیمه شدگان باید هرگونه راهی که می‎تواند منجر به خسارت شود را مسدود کنند. به عنوان مثال اگر خانه‌‎ای بیمه شده باشد و مواد قابل اشتعال را در داخل خانه نگهداری و آتش سوزی رخ دهد، بیمه موظف به پرداخت نیست. زیرا اینگونه موارد عمدی بوده و اتفاقی رخ نداده است. مورد بعدی این است که ما عمدا ماشین خود را از نظر سرقت ایمن نکنیم و در نهایت انتظار داشته باشیم که بیمه خسارت را پرداخت کند.

همچنین شرکت‌های بیمه‌ای در هنگام بیمه کردن فرد باید تمام جوانب و اصول مختلف را برای این افراد توضیح دهند تا در نهایت مشکلی رخ ندهد. بیمه شدگان حتما باید مواردی را که تحت پوشش بیمه قرار می‎گیرد در نظر داشته باشند و به آن توجه کنند. زیرا خارج از آن موارد هیچ گونه پرداختی صورت نمی‎گیرد.

بیمه شدگان

تقلب در دریافت خسارت

در برخی از موارد که بعضی از بیمه شدگان دست به کارهای خطرناک می‎زنند و تقلبی را در کار می‎اندازند باید توجه داشته باشیم که شرکت‎های بیمه می‎توانند این تقلب‎ها را افشا کنند. در نتیجه در چنین مواردی، هیچ چیزی به طرف مقابل داده نمی‎شود. زیرا خسارتی بوده که به عمد وارد شده است. اما اگر به عنوان مثال آتش سوزی به دلیل اتصال سیم یا نشتی گازی غیر عمدی رخ دهد، قطعا بیمه هزینه مورد نظر را تمام و کمال پرداخت خواهد کرد.

حتی بیمه‎ها به گونه‎ای عمل می‎کنند که تمام شرایط به نفع مشتری باشد. مثلا در سرقت اتومبیل، بیمه‌ها حتی خسارت‌های جزئی را هم بررسی می‌کنند و هزینه آنها را به بیمه شدگان پرداخت خواهند نمود. ممکن است که تنها یک ضبط پخش سرقت شده باشد و به همراه آن هیچ خسارت دیگری برای اتومبیل شما رخ داده نشود. اما بیمه به همان یک مورد هم توجه داشته و به شما پرداخت خواهد نمود. البته باید این موضوع را به یاد داشته باشید که هر بیمه‌ای می‌تواند برای یک رشته بیمه‌ای خود مزایایی را در نظر بگیرد که این مزایا به همراه پرداخت بیشتر است، یکی از این موارد بیمه عمر است.