بیمه شخص ثالث در واقع مربوط به هر شخصی غیر از راننده می شود. این شخص می تواند در داخل وسیله نقلیه قرار داشته باشد چه بعنوان همراه یا حتی مسافر و چه به صورت عابر پیاده در خیابان راه برود. در اثر برخورد و تصادف راننده و صدمه و آسیب به این اشخاص باید راننده خسارت آنها را متحمل شود. اما نیازی به نگرانی نیست زیرا اگر ماشین شما به بیمه شخص ثالث مجهز باشد بیمه هزینه ی آن را تقبل خواهد کرد.

اما به یاد داشته باشید که بیمه شخص ثالث تمام موارد را شامل نمی شود و برای خود قانونی دارد. مثلا صدماتی که در طی آتش سوزی ، تصادف ، سقوط از دره به اشخاص وارد می شود یا پرداخت دیه به اشخاصی که مورد صدمه واقع شده اند ، پرداخت هزینه های بیمارستان و سایر موارد مالی را برعهده دارد.

بیمه نامه ی شخص ثالث بسیار با اهمیت است و نباید به هیچ عنوان مفقود گردد زیرا بیمه نامه ی موقتی صادر نخواهد شد .

اخیرا در استان خراسان رضوی و شهر مشهد همایشی درباره ی توسعه بیمه های مسئولیت برگزار شده که در طی آن دکتر یونس مظلومی ، مدیر عامل موفق شرکت بیمه ی رازی درباره ی بیمه ی شخص ثالث و درمان اظهار نگرانی کرده است. وی می گوید:

« رشته های بیمه شخص ثالث و درمان هم اکنون نقش بسیار زیادی در تولید حق بیمه دارند و با توجه به ضریب خسارت بسیار بالایی که دارند این صنعت را با تهدید جدی رو برو کرده اند.»

او عقیده دارد که بیمه رشته های مختلفی دارد اما اکثر مردم بیمه شخص ثالث و درمان را برگزیده اند و در این رشته پرداختی بیشتر از دریافتی است زیرا معیار دیه ها بسیار سنگین بنا شده است.مثلا در خصوص بیمه ی درمان ، میزان دریافت حق بیمه را چیزی در حدود 40 درصد در نظر بگیریم ، می توان به جرأت گفت که پرداختی خسارت ها چیزی در حدود 140 درصد است که واقعا کمر شکن خواهد بود. در همین خصوص از پیشنهاد دکتر همتی برای تغییر معیار پرداخت دیه از شتر به نقره استقبال شد اما به نظر نمی رسد موفقیتی در کار حاصل شود .

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

مدیرعامل بیمه رازی تصریح کرد: مسئولان امر برای حل این مشکل باید برنامه ریزی داشته باشند و این همت بیش از پیش همه ی شرکت های بیمه را طلب می کند.

وی بیان داشت: اگر شرکت های بیمه ای در دوره های سه ماهه صورت های سود و زیانی خود از رشته های بیمه ای را بصورت مجزا ارائه دهند، همه مشاهده خواهند کرد که در رشته بیمه ای خاص مثلا درمان یا شخص ثالث این شرکت چه میزان تولید حق بیمه داشته، هزینه های عملیاتی، غیر عملیاتی، کارمزد ها و خسارت های پرداختی نیز مشخص خواهد شد و در نهایت سود و زیان رشته روشن خواهد شد.

مظلومی عقیده دارد که به جای توجه بیش از اندازه به رشته ی بیمه شخص ثالث و درمان باید توجه ویژه ای به رشته ی دیگری از بیمه یعنی بیمه ی مسئولیت هم داشته باشیم که با رواج آن و فرهنگ سازی در خصوص این نوع بیمه بتوان تمامی کارفرماها را مجاب کرد تا کارگران زیر دست خود را بیمه ی مسئولیت کنند.

اگر بیمه مسئولیت در کشورمان اجباری شود می تواند به اندازه تمام رشته های بیمه ای که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال است تولید حق بیمه داشته باشد.

پس باید همه ی شرکت های بیمه ای و مسئولین با هم همکاری داشته باشند تا بتوان صنعت بیمه را بر سر جای خود استوار نگه داشت.

منبع:
http://www.bina.ir/InsuarnceNews/