بیمه شخص ثالث یکی از زیر مجموعه های مسؤولیت میباشد . در این بیمه خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسؤولیت خود را از این جهت…. بیمه می شود. که بر اساس قانون “قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث”  که در ایران به اختصار “قانون بیمه شخص ثالث” نامیده میشود.

 

بیمه شخص ثالث

 ابتدا به تعاریف این بیمه نامه میپردازیم:

بیمه در واقع پیمانی است که بین دو طرف بیمه گر که معمولا یک شرکت بیمه و بیمه گذار است بسته میشود.

بر اساس این پیمان شرکت بيمه (بيمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد يا شرکت ديگری (بيمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زيان وارد شده به بيمه‌گذار را در پی رويدادی ناخواسته جبران کند. البته شرایط پرداخت هر نوع بیمه نامه ای متفاوت است و از سوی شرکت های بیمه تعیین میگردد.

بنابر تعاریف در پست بیمه چیست؟ طبق این بیمه نامه افراد وسایل نقلیه خود را در برابر خسارات وارده بر افراد ثالث بیمه میکنند

 

براساس یک اصل پذیرفته شده در همه جوامع انسانی، هرکس مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارد و هر خسارتی را که از جانب او به اشخاص دیگر وارد شود، باید جبران کند. داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای دارندگان همه وسایل نقلیه موتوری (اعم از موتورسیکلت، سواری، مسافری و بارکش) اجباری است و هدف ازبیمه نامه شخص ثالث حمایت از شخص (یا اشخاص) زیان دیده در حوادث میباشد.

 

 

بیمه شخص ثالث

دلیل ضرورت بیمه شخص ثالث اتوموبیل

هنگامی که شما در حال رانندگی ( توسط اتوموبیل یا موتورسیکلیت) هستید. در صورتی که به فرد یا افراد خسارت وارد کنید و در این حادثه مقصر شناخته شوید. طبق قانون مسئول جبران این خسارت به زیاندیدگان میباشید. حال ممکن است خسارت جانی یا مالی باشد.بیمه شخص ثالث در حقیقت یک بیمه مسئولیت میباشد (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ) اما در گروه بیمه های اتومبیل قرار دارد . بنا بر قانون بیمه شخص ثالث  ;  بیمه شخص ثالث جزو بیمه های اجباری میباشد و هر شخص که رانندگی انجام میدهد مکلف به داشتن این بیمه نامه است. بر اساس قانون مالک خودرو یا کسی که خودرو در اختیار اوست می باید اقدام به تهیه بیمه شخص ثالث نماید .

 

بیمه شخص ثالث

در این نوع بیمه منظور از شخص ثالث چیست؟

به هرکس و یا کسانی که به دلیل وسیله نقلیه (شخص مقصر) دچار زیان مالی و یا بدنی شوند به جز خود راننده مقصر حادثه شخص ثالث گفته می شوند. پس حتی افراد سوار ماشین (جز راننده) شامل این بیمه میشوند.

طبق قوانین جدید بیمه راننده خودرو هم اجباری و درصورت فوت ، نقص عضو راننده مقصر حادثه ، دیه به خانواده وی نیز تعلق میگیرد.

 

 

مفهوم خسارت بدنی در بیمه شخص ثالث چیست ؟

هر نوع ديه يا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزئی يا كلی ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه درماناگر شامل قانون دیگری نشود جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود.

بیمه شخص ثالث

پوشش های بیمه شخص ثالث

پوشش های بیمه شخص ثالث:

 1. خسارت مالی:
  عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث.
  هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.
 2. خسارت جانی:
  منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.
  خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.
 3. خسارت سرنشین:
  بیمه نامه سرنشین مخصوص افرادی می باشد که در موقع حادثه در اتومبیل می باشند.