بیمه همگانی از نوع بیمه سلامت در ابتدای امر به این شکل تعریف شده که تنها افراد نیازمند از آن بهره ببرند که متأسفانه در شرایط فعلی این شرط محقق نمی شود.

اگر یک آمار بسیار معمولی از تعداد افراد عضو شده در بیمه سلامت را به دست آوریم قطعا متوجه خواهیم شد که در این روند بیمه سلامت نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. یعنی شرط اصلی بر نیازمند بودن افراد عضو در این بیمه همگانی بود که هم اکنون افرادی که از نظر مالی مشکلی هم ندارند به عضویت آن درآمده اند که قطعا می تواند به بدنه و هزینه هایی که در این بیمه  در نظر گرفته آسیب جدی را وارد آورد.

بیمه سلامت برای چه کسانی الزامی خواهد بود؟

چطور امکان دارد که تمامی افراد بی نیاز از بیمه استفاده می کنند اما در حال حاضر افرادی که واقعا نیازمند هستند از این بیمه بهره ای نمی برند؟ این مشکل باید از سوی بیمه سلامت مورد پیگیری قرار گرفته و در نهایت با تدوین برنامه هایی جامع نیز رفع گردد. بدین ترتیب بیمه سلامت به صورت کاملا هدفمند به برنامه ریزی های خود می رسد.

خدماتی که باید برای افراد در نظر گرفته شود به نحوی است که پرداختی آنها با کیفیت خدمت همخوانی داشته باشد ، بدین ترتیب می تتوان گفت که اگر کیفیت خدمات ارائه شده در حد مطلوبی گزارش نشود قطعا نتایج خوبی هم به دنبال ندارد. البته در سیستم بیمه ای فعلی رابطه مستقیمی بین پولی بودن بیمه ها و همچنین کیفیت بهتر آنها وجود دارد.  اگر کیفیت بالاتری در ازای خدمت معمولی با هزینه ای کم در نظر گرفته شود قطعا تعداد طرفداران آن بیشتر از قبل خواهد شد.

سعی کنیم تا این نوع بیمه را در بین افرادی که نیازمند هستند بیشتر گسترش دهیم. این  افراد واقعا در معرض خطر قرار دارند و معمولا نسبت به سلامتی خود بی تفاوت هستند زیرا هزینه مربوط به بیماری آنها بسیار بیشتر از تصورشان است. این که بیمار باید چه سهمی از هزینه نهایی را پرداخت نماید و هربار این سهم نیز دچار تغییراتی هم می شود یکی از معضلات بیمه مذکور است که باید مرتفع گردد.

بیمه سلامت برای چه کسانی الزامی خواهد بود؟

این که ما باید هزینه ها را کنترل نماییم به این معنا نیست که از کیفیت هر نوع خدمت خود بکاهیم . یعنی نباید جبران هزینه ها را بر اساس کاهش کیفیت آنها به مرحله تحقق رساند. خوشبختانه با الکترونیکی شدن پروسه ای که مربوط به ویزیت بیماران است می توان گفت که تا حدود زیادی ضایع شدن حق ها و کاهش کیفیت کار نیز برطرف خواهد شد.

نظر شما درباره بیمه سلامت الزامی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز