امسال سال تولید و اشتغال است و در همین راستا هر نهاد پرکاری در دولت باید به نحوی کمبودها را جبران کند و روند را به سمتی پیش ببرد تا بتواند میزان اشتغال را در ایران افزایش دهد. اما افزایش اشتغال کار آسانی نیست و به همین دلیل نیاز است تا سازمان‌های مختلف بر روی کار بیایند. یکی از سازمان‌های بسیار توانا در این امر، سازمان بیمه تأمین اجتماعی می‎باشد.

حمایت تامین اجتماعی

بیمه تأمین اجتماعی قصد دارد تا این بار هم در آبادانی ایران نقشی داشته باشد و بنا بر همین موضوع تخفیفاتی را برای بیمه‌گذاران در نظر بگیرد. بزرگترین طرح بیمه تأمین اجتماعی این است که برای کارفرمایان تسهیلات، تخفیفات و بخشودگی‌هایی را در نظر بگیرد تا بتواند از این طریق میزان جذب شدن کارگران را به کار بیافزاید. در این صورت می‎توان انتظار داشت که بیمه تأمین اجتماعی در این هدف مهم سهیم خواهد بود.

دانستن میزان واقعی حقوقی که کارگران دارند می‎تواند بسیار مفید باشد. در همین زمینه سیستم جدیدی برای آنها راه اندازی خواهد شد که در این سیستم رده شغلی و همچنین میزان حقوق اصلی آنها مشخص شده است. اگر کارفرما فرد منصفی باشد بدون کسر هزینه این پول را به آنها می‎پردازد.

معضلی در تامین اجتماعی

یک معضل دیگر در بیمه تأمین اجتماعی پولهایی است که باید به افرادی که نیروی کاری نیستند پرداخت گردد. بیمه بیکاری یک قانون است و باید به افرادی که توسط کارفرما بدون دلیل از کار برکنار می‌شوند پرداخت گردد و هیچ شکی هم در آن نیست. اما امروزه برخی از این قانون سوء استفاده می‌کنند که برای جلوگیری از این کار باید اشتغال را ایجاد کرد تا جوانان به دنبال کسب درآمد باشند. یکی از راه‎هایی که بیمه تأمین اجتماعی می‎تواند برای آن اقدام کند، ایجاد تسهیلاتی برای به رونق افتادن کسب و کار است.

همچنین ببینید :  جذب دانش آموختگان در کارگاه‎های فعال

بیمه تأمین اجتماعی

دلیل داشتن رده شغلی درست و یک سقف حقوقی بسیار موردنیاز می‌باشد. اگر یک سیستم مدونی برای دریافت کنندگان حقوق و مزایا و همچنین مستمری بگیران واقعی تشکیل شود، دیگر نباید نگران بسیار از بیمه‎های تقلبی بود. در چنین سیستمی هیچگونه دخل و تصرفی انجام نخواهد شد.

در زمینه خریدها و فروش‌ها در صنعت بیمه کشور هم تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. هنوز زمینه خرید و فروش‌ها و نرخ اصلی آن مشخص نشده، اما قطعا در میزان حق بیمه‎ای که دریافت می‎شود تخفیف بسیار خوبی داده خواهد شد تا انگیزه برای خرید و فروش بالاتر رود و از این خریدها هم سود خوبی به صنعت بیمه و مردم برسد. کارفرمایان عزیز هم باید از فرصتی که برای آنها در جهت بخشیدن میزان بیمه‎های عقب اقتاده و تسهیلات بیمه شدگان جدید در نظر گرفته شده استفاده کنند.