بیمه بیکاری در حقیقت یکی از مهمترین امیدهایی است که در زندگی هر فردی که به صورت غیر رسمی در جایی در حال فعالیت می‌باشد باقی خواهد ماند. اما این امید تا زمانی ارزشمند خواهد بود که بیمه بیکاری واقعا برای فرد در نظر گرفته شود. این شرایط هم در صورت پرداخت مکرر بیمه‎ها بدون عقب افتادگی، همچنین واقعا بیکار شدن و تعدیل نیرو باشد. در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشد و فرد به خودی خود از کار بیرون بیاید، در نتیجه بیمه بیکاری برای او در نظر گرفته نمی‎شود و تمامی سالهایی که تلاش کرده به راحتی از بین خواهد رفت.

شرایط بیمه بیکاری

پس بیمه بیکاری به افراد خاصی پس از طی کردن یک پروسه طولانی تعلق خواهد گرفت تا بتوانند با شرایط بیکاری خود کنار بیایند و بتوانند کار دیگری را برای خود دست و پا کنند. بیمه بیکاری یک طرح حمایتی است که از سوی بیمه تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان خود که به دلایلی روشن از ار بیرون شده‎اند برای اوقات بیکاری در نظر گرفته شده و برای یک مدت محدودی به صورت ماهانه حقوقی به آنها داده می‎شود.  اما آنچه مهم است در حقیقت فرد باید در زمان مورد نظر بیکار باشد و هر ماه که پول خود را دریافت می‎کند امضایی مبنی بر بیکار بودن خود بزند. در این فرصت نباید در هیچ جایی بیمه باشد.

چگونگی پیدایش بیمه بیکاری

در اصل بیمه تأمین اجتماعی در ابتدا مبنی را بر بیکاران جامعه قرار نداده بود، بلکه در زمان جنگ تحمیلی شرایط ایران به گونه‎ای تغییر یافته بود که اکثر مراکز مربوط به فعالیت‎های دولتی غیر دولتی که کارگران زحمت کش در آنها در حال فعالیت یا شهید شدن و یا بیکار و بدون سرمایه بودند. از آن زمان این افراد تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند تا بتوانند در ایام بیکاری مقرری را برای خود داشته باشند. خوشبختانه در کنار این شرایط خوب دولت هم به این افراد کمک کرد تا بتواند شرایط زندگی آنها را که به علت هجوم عراقی‌ها به هم ریخته بود سامان ببخشد.

بیمه بیکاری و شرایط استفاده از آن

هدف بیمه بیکاری

بیمه بیکاری با این هدف که نباید اقشار مختلف جامعه که اغلب زیر نظر یک کارفرما در حال فعالیت می‌باشند و زندگی آنها وابسته به این کار و بیمه‌ای است که برای آنها در نظر گرفته شده، آسیب ببینند. بیمه بیکاری سعی کرده تا با راه اندازی یک سری برنامه‌های مفید در این زمینه زندگی چنین افرادی را با مقرری ماهیانه بهبود ببخشد، اما فرد باید بداند که بیمه بیکاری مادام العمر نیست و باید سعی شود تا در این زمان پس‌اندازی جمع آوری شود و با استفاده از آن پس انداز کار دیگری رو به راه شود.

بیمه بیکاری می‎تواند تشویش و نگرانی‎هایی که در خانواده به دلیل بیکار شدن سرپرست خانواده پدید می‎آید را به صورت کامل از بین ببرد و رفاه اجتماعی را برای بازگشت آرامش و امنیت مالی خانواده‎ها به آنها باز گراند. معمولا شرایط فردی که متأهل می‎باشد بسیار بدتر از شرایط فرد خواهد بود که مجرد است. زیرا وی باید خرج خانواده تحت پوشش و سرپرستی خود را هم پرداخت کند. پس باید استثنائاتی هم برای این موضوع در نظر گرفته شود. در سال جدید افرادی که مجرد هستند بر اساس سابقه‎ای که دارند از 6 تا 36 ماه می‎توانند مقرری دریافت کنند و این شرایط برای متأهلین از 12 تا 50 ماه خواهد بود.

بیکاران و بیمه بیکاری

تعداد افرادی که بیمه بیکاری را دریافت می‎کنند بسیار زیاد است. برخی از آنها هنوز توان کار کردن را دارند و دوست دارند که با کار خود همان درآمد را به دست آورند. شرایط خانه نشینی به خصوص برای مردان بسیار زجر آور می‎باشد و در نتیجه نیاز دارند تا به هر طریقی کار کنند. شاید در آینده‎ای نزدیک برای کاهش درصد زیادی از مقرری بگیران تأمین اجتماعی شرایط به شیوه ای تغییر کند که به جای مقرری برای زمان محدود یک کار خوب با همان حقوق و مزایا اما برای مدت زمان بیشتر شکل بگیرد.

به چنین ترتیبی تعداد بیکاران جامعه کاهش می‎یابد و با آموزش‎های فنی و حرفه‎ای این افراد می‎توانند در شغل‎های بهتری به سر کار بروند. همچنین برای افرادی که دوست دارند تا کارگاه‎ها و کسب و کار آنها با یک وام کوچک تغییر پیدا کند و از این طریق به کارآفرینی بپردازند، وام‎هایی اعطا خواهد شد تا زمینه‎های لازم برای کار در جامعه ایجاد شود.