بیمه بدنه یکی  از زیر مجموعه های بیمه اتوموبیل است.در این نوع بیمه نامه خطرات حادثه، آتش سوزي و سرقت كلي اتومبيل را تحت پوشش قرار می گیرید.

ابتدا به تعاریف این بیمه نامه میپردازیم:

بیمه در واقع پیمانی است که بین دو طرف بیمه گر که معمولا یک شرکت بیمه و بیمه گذار است بسته میشود.

بر اساس این پیمان شرکت بيمه (بيمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد يا شرکت ديگری (بيمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زيان وارد شده به بيمه‌گذار را در پی رويدادی ناخواسته جبران کند. البته شرایط پرداخت هر نوع بیمه نامه ای متفاوت است و از سوی شرکت های بیمه تعیین میگردد.

بنابر تعاریف در پست بیمه چیست؟ طبق این بیمه نامه افراد, وسایل نقلیه خود را در برابر خسارات وارده  بیمه میکنند. و به طور ساده بیمه بدنه اتومبیل یعنی جبران خسارات وارد به اتومبیل مورد بیمه .

خطرات اصلی مورد  بیمه:

  • خطرات حادثه
  •  آتش سوزي
  •  سرقت

دیگر خطرات اضافی مورد بیمه :

برای دریافت اطلاعات بیشتر روی هر کدام از خطرات اضافی مورد بیمه کلیک کنید.

توجه فرمایید: ارائه پوشش هاي اضافی در مدت اعتبار بیمه نامه (طی الحاقیه) یا زمان تجدید بیمه نامه هاي فاقد پوشش هاي مذکور، مستلزم انجام بازدید مجدد خودرو می باشد. ضمناً حق بیمه پوشش هایی که بین دوره ارائه می شود بصورت کوتاه مدت محاسبه می شود.

 

 

 

انواع بیمه بدنه:

در ادامه به انواع بیمه بدنه اشاره میکنیم .

 

بیمه بدنه چیست

پوشش سرقت درجای قطعات اصلی و اضافی:

طبق این نوع پوشش در بیمه نامه بدنه اتوموبیل اصلی و اضافی تحت پوشش قرار میگردد.

  • قطعات  اصلی (فابریک) : در اینجا منظور قطعاتی است که کارخانه هنگام ساخت و مونتاژ اتوموبیل به صورت عمومی روی ان نصب میکند.
  • قطعات اضافی (غیر فابریک): در اینجا قطعات اضافی است که توسط صاحب خودرو روی ان نصب میگردد و از ابتدا سازنده برای خودرو طراحی و نصب نکرده است.

 

شرایط و نحوه ارائه: بنابر گزارش کارشناس بازدید اولیه، درج لوازم اصلی یا اضافی و ارزش مربوطه، درقسمت لوازم قطعات در نرم افزار فن آوران قسمت صدور بدنه بیمه نامه ضروري بوده و به بیمه گذار اعلام گردد تعهد بیمه گر جهت رادیوپخش و رینگ و لاستیک منصوب(غیرفابریک) حداکثر6% ارزش وسیله نقلیه به تفکیک هر کدام 2درصد بوده و در رابطه با سایر لوازم منصوبه 14% ارزش وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد.

بیمه بدنه چیست

پوشش شیشه به تنهایی :

از طریق این نوع پوشش اضافی میتوان خسارات وارد شده به شیشه تحت هر علتی را مورد پوشش قرار داد.

نرخ ,شرایط و نحوه ارایه: برای کلیه دستگاه های نقلیه  با پرداخت 5 درصد حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی تحت پوشش خسارت شکستن شیشه به تنهایی قرار میگیرد.

 

بیمه بدنه چیست

 پوشش خطرات ناشی از بلایای طبیعی:

از طریق این  نوع پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از خطرات طبیعی اعلام شده (سیل، زلزله، طوفان، تگرگ) را، تحت پوشش بیمه اي قرار داد.

نرخ ,شرایط و نحوه ارایه: برای کلیه دستگاه های نقلیه  با پرداخت 5 درصد حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی تحت پوشش خسارت شکستن شیشه به تنهایی قرار میگیرد.

بیمه بدنه چیست

پوشش خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی:

از طریق این نوع  پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از پاشیدن مواد اسیدی و شیمیایی  به هر علت را تحت پوشش قرار داد.

نرخ ,شرایط و نحوه ارایه: برای کلیه دستگاه های نقلیه  با پرداخت 5 درصد حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی تحت پوشش خسارت شکستن شیشه به تنهایی قرار میگیرد.

پوشش هزینه ایاب و ذهاب :

از طریق این نوع پوشش اضافی، چنانچه عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه معلول یکی از خسارات تحت پوشش بیمه گر  به استثناي سرقت و خسارت کلی باشد بیمه گذار از مزایاي مربوطه برخوردار می گردد.

نرخ ,شرایط و نحوه ارایه: برای کلیه دستگاه های نقلیه  با پرداخت 5 درصد حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی تحت پوشش خسارت شکستن شیشه به تنهایی قرار میگیرد و حداقل مقدار ان 10 هزار تومان میباشد.

 

نوسانات قیمت :

این پوشش جهت افزایش احتمالی ارزش وسیله نقلیه نسبت به بازار خودرو,در مدت اعتبار بیمه نامه و تفاوت آن با سرمایه درج شده در بیمه نامه به جهت عدم اعمال تبصره 2 ماده 20شرایط عمومی بیمه نامه بدنه و ماده 10 قانون بیمه (قاعده نسبی )است .

در دو حابت ارائه گردیده است که در صورت دریافت یکی از دو پوشش تعهد بیمه گر به شرح موارد الف – ب می باشد
الف – چنانچه بیمه گذار دارای پوشش 25% افرایش ارزش وسیله نقلیه خودرو باشد در صورت و قوع احتمالی خسارت افزایش قیمت خودرو براساس قیمت بازار, بیمه گر تا سقف 25% مازاد برارزش وسیله نقلیه در بیمه نامه قاعده نسبی سرمایه (براساس تبصره2 ماده20شرایط عمومی بیمه نامه بدنه)را نمی نماید . در ضمن تا 25% همان نرخ پایه اگر (4 سیلندر برحسب 1.8 درصد و اگر 6 سیلندر برحسب 1.95) محاسبه میگردد.
ب: چنانچه بیمه گذار دارای پوشش مازاد بر 50% افزایش قیمت خودرو باشد بیمه گر تا سقف 50% افزایش احتمالی ارزش وسیله نقلیه در بیمه نامه اعمال قاعده نسبی (براساس تبصره ماده قانون 20 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه )را نمی نماید.
درضمن تا 25% افزایش محاسبه آن مطابق بند الف لحاظ میگردد و مازاد 25%تا 50% اگر خودرو 4 سیلندر مازاد برحسب 2.2% و اگر 6 سیلندر باشد برحسب 2.4 محاسبه میگردد.

پوشش حوادث شخصی:

از طریق این نوع  پوشش اضافی، بیمه گذار و یا بیمه شده تحت پوشش بیمه حوادث بوده و بیمه گر متعهد می شود در صورت وقوع هر یک از حوادث مشمول بیمه، سرمایه مورد تعهد بابت نقص عضو و از کارافتادگی را به بیمه گذار یا بیمه شده و سرمایه مورد تعهد فوت را به(وراث قانونی وي بپردازد).

نرخ ، شرایط و نحوه ارائه : از طریق این نوع  پوشش بیمه گذار بیمه نامه بدنه در تمام مدت 24ساعت شبانه روز و در تمام نقاط ایران تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرد و همچنین راننده اتومبیل موضوع بیمه نیز در صورتی که شخصی به غیر از بیمه گذار باشد و در اثر حوادث رانندگی در اتومبیل بیمه شده دچار حادثه گردد با پرداخت حق بیمه سالیانه، تحت پوشش بیمه حادثه می باشد. حق بیمه پوشش حوادث شخصی  به صورت ثابت7.5 هزار تومان است و تعهد بیمه گر محدود به5 میلیون تومان می باشد. قابل ذکر است حداکثر سن مشمول بیمه اي 75 سال تمام می باشد.

برای درخواست مشاوره بیمه بدنه کلیک کنید