بیمه بازنشستگی یکی از بیمه‌هایی است که اغلب افراد در سنین جوانی خواهان استفاده از آن در دوران پیری هستند تا بتوانند پشتوانه‎ای خوبی را برای خانواده خود محیا کنند. از نظر هزینه‎ها هم شاهد کاهش آن باشند. در گذشته بسیاری از شغل‎ها دارای بیمه بازنشستگی نبود و به همین دلیل زمانی که یک فرد به دوران پیری و ناتوانی نزدیک می‎شد نگرانی تمام وجود او را فرا می‎گرفت. اما از زمانی که بیمه تأمین اجتماعی بر روی کار آمد و بیمه بازنشستگی را برای افرادی که دارای شغل‎های مختلف هستند در نظر گرفت، بسیاری از مشکلات در این حوزه از بین رفت. اما استفاده از بیمه بازنشستگی هم نیازمند داشتن برخی از شرایط بود.

نقش سن در بیمه بازنشستگی

در خصوص سن افراد بیمه شده در بازه‎های زمانی مختلف تغییرات بسیاری صورت گرفت. اما به طور کلی از نظر قانونی برای بیمه بازنشستگی، یک مرد باید شصت سال تمام سن داشته باشد و یک زن هم باید پنجاه و پنج سال داشته باشد. زیرا کمتر از این سنین برای افراد بنیه و توانایی بدنی برای کار کردن وجود دارد و بازنشسته نشده‎اند، اما بالای این سنین، حق طبیعی یک فرد است تا از بیمه بازنشستگی بهره‌مند شود. علاوه بر شرط سنی شما باید برای بیست سال پی در پی برای بیمه تأمین اجتماعی حق بیمه در هر شغل و به هر صورتی را واریز کنید تا بتوانید از بیمه دوره باز نشستگی خود بهره مند شوید. اما بیمه تأمین اجتماعی در این راستا برخی از تخفیفات را در نظر گرفته است.

بیمه بازنشستگی

بر فرض مثال اگر شخصی یک فرد تحت پوشش خوش حساب باشد و به مدت سی سال (سن بازنشستگی برای ادارات) پی در پی، حق بیمه خود را واریز نموده باشد بیمه تأمین اجتماعی هم تخفیفی در طول زمان بازنشستگی قائل شده و این زمان را کمتر خواهد نمود. یعنی یک مرد در سن پنجاه و یک زن در سن چهل سالگی بازنشسته می‌شود، زمانی که هنوز می‌تواند از کاری دیگر هم بهره‌مند شود. اما اگر یک شخص سی و پنج سال حق بیمه را پرداخت کند، چنین شرایطی برای وی برداشته می‌شود و هر زمان که اقدام کند مراحل بازنشستگی وی انجام خواهد شد.

بیمه بازنشستگی در مشاغل سخت

اما بیمه بازنشستگی در مشاغل سخت و طاقت فرسا با سایر شغل‎ها تفاوت دارد. به دلیل اینکه یک شخص در طول این دوران ممکن است به بیماری‌های مختلفی دچار شود و عامل همه این بیماری‎ها شغل سخت در شرایط نامطلوب بوده است. زمان استفاده از مزایای بیمه بازنشستگی به زمان ناتوان شدن شخص دارد. ممکن است یک مرد که در شرایط سخت کاری در حال کار کردن است در سن 40 سالگی از پای درآید به همین منظور می‎تواند در سنی که نمی‎تواند از طریق کار کردن خرج خانواده خود را تأمین کند، اعلام بازنشستگی نماید. اما باید یادآور شوم که این شخص نمی‎تواند پس از ده سال کار اعلام بازنشستگی نماید. وی باید در کمترین طول دوره کاری یعنی بیست سال مداوم کار کرده و بیمه باشد تا بتواند از این شرایط برخوردار شود، در غیر این صورت نمی‎تواند و باید به کار خود مشغول باشد تا زمان مورد نظر فرا برسد.

میزان پولی که بیمه تأمین اجتماعی به عنوان حق بازنشستگی در حساب بیمه شدگان خود واریز می‎نماید، یک عدد ثابت نبوده و بر اساس چند عامل تعیین می‎شود. یکی از مهمترین عوامل این است که شما در 2 سال آخر کاری خود چه میزان حقوق دریافت مینمودید. هرچه این حقوق بیشتر باشد در نتیجه میزان مستمری یا همان حق بازنشستگی هم بیشتر می‎باشد که این میزان در بهترین حالت برای کارمندان دولت است و برای مشاغل دیگر کمتر در نظر گرفته می‎شود. عامل بعدی این است که تا چه اندازه در نزد بیمه تأمین اجتماعی محبوب و خوش حساب بوده‎اید و برای مدت چند سال حق بیمه خود را واریز نموده‎اید. در این عامل هم مطمئنا تعداد سالهای بیشتر کاری می‎تواند حق بیشتری را به شما هدیه بدهد.

باید این نکته را به یاد داشته باشید که اگر فرزند شما پسر باشد تنها تا سن خاصی (بیست سالگی) و اگر دختر باشد در زمانی که بتواند زندگی خود را مدیریت کند و در جایی کار کند و یا این که تحت سرپرستی شوهر خود قرار گیرد دیگر نمی‎توانند از مزایای بیمه همچون خدمات مختلف بهره‎مند شوند.