بیمه ایران یکی از بیمه‎های پیش رو و بسیار قدیمی در زمینه خدمات بیمه‎ای به شمار می‎رود. این بیمه همواره با بایدها  و نبایدهایی در کار روبرو می‎باشد. این بار تأسیس شعب در خارج از کشور موضوع اصلی بحث در رابطه با بیمه ایران مطرح می‎شود.

بهره مندی بیمه ایران از تصمیمات راهبردی

موضوع مورد بررسی در رابطه با بیمه ایران این بار به موضوع تأسیس شعبه‎هایی از این بیمه در کشورهای دیگر مرتبط می‎باشد. یکی از شرکت‎هایی که همواره مورد بحث و بررسی قرار دارد، شعبه ارمنستان این شرکت بوده که متأسفانه در حال حاضر دایر نبوده و به جای آن تصمیمات راهبردی برای تأسیس شرکت بیمه‎ای در کشور ترکیه در دستور کار قرار گرفته است. مذاکرات ابتدایی در این زمینه مطرح شده است، اما آیا بیمه ایران شرایط لازم برای راه اندازی یک سیستم جدید در کشوری دیگر را در خود دارد؟؟

بیمه ایران و تغییر در انتخاب کشور مقصد

یک بررسی اجمالی از شعب مختلف بیمه ایران در کشورهای دیگر نشان می‎دهد که که این بیمه با شرایط مطلوبی برای ادامه راه مواجه نیست. منظور از نداشتن شرایط مطلوب این موضوع نیست که بیمه ایران توانایی برقرار کردن قراردادها یا توانایی اداره کردن یک سری از امور را دارد. بلکه این انتظار در حد بسیار بالایی در رابطه با این شرکت بیمه‎ای مشاهده شده است. اما همانطور که می‎دانید، امروزه هر حرکت جدیدی از نظر بیمه‌ای به دلیل عدم موفقیت نیازمند یک راه حل اساسی و جدی می‎باشد.

راه اندازی شعب بیمه ایران در خارج از کشور

بیمه ایران برای راه اندازی شعب در کشورهای دیگر تنها راه های ابتدایی را در سر داشته و هیچگونه برنامه مدون و مهمی را برای خود ترسیم نکرده است. همین امر موجب شده تا در اکثر این شعب بین المللی یا با مشکل مالی یا با مشکلات عدم سوددهی روبرو شود. مشکل عدم سوددهی بدین معنا است که بیمه ایران برای حضور در کشور مقصد باید متناسب با آن کشور برنامه ریزی‎هایی را به صورت مکتوب تعیین نماید تا در آینده‎ای نزدیک و در کمترین زمان ممکن رسیدگی به این برنامه ریزی‎ها تحقق یابد. اما بیمه ایران به دلیل عدم طراحی چنین برنامه ای با مشکلاتی همراه شده که موجب شد تا شعبه‎ای در ارمنستان دایر نکند.

بیمه ایران و تغییر در انتخاب کشور مقصد

بیمه ایران باید شرایط را به نحوی تغییر دهد تا دانش فنی موجود در ایران برای راه اندازی و موفقیت شرکت‌های بیمه و همچنین تکنولوژی‎های نوین به کشور مقصد انتقال یابد. در این صورت با وجود حتی تحریم‎ها هم، حضور دانش کنونی می‎تواند به شیوه‎ای نوین شرایط را برای سرمایه گذاری تغییر دهد. در غیر این صورت تنها تأسیس شرکت لازمه کار نیست و باید هدف را بر روی سرمایه گذاری و سوددهی نسبی تعیین نمود.

بیمه ایران و تغییر در انتخاب کشور مقصد

بیمه ایران و مشکلات نهفته در این شرکت

قطعا بیمه ایران با وجود سالها تلاش و همکاری با افراد با تجربه، کلید زیادی از اسرار را برای بهتر شدن شرایط در دست دارد. اما مشکل در بی توجهی به شعبات خارجی و افزایش مشکلات شرکت‎های داخلی می‎باشد. بدهی‎های سنگین و نبود پشتوانه‎ای برای بازپرداخت این بدهی‎ها خود نشان دهنده یک مشکل بزرگ و اساسی می‌باشد. بیمه ایران باید بداند که به عنوان یک عضو دولتی از ایران نماینده‎ای مهم به شمار می‎رود. نمایندگان کشور ما در خارج نشان دهنده هوش و استعداد و همچنین نشان دهنده یک عضو برنامه ریز و کاردان به شمار می‌روند. در حالی که بیمه ایران به این مهم توجهی ندارد و به کار خویش ادامه می‎دهد.

منبع:

ریسک نیوز