کسانی که به تازگی ازدواج کرده‌اند می‎توانند از مزایای بیمه ازداواج کمک بگیرند که این امر می‎تواند آینده‎ی خوبی داشته باشد.

با توجه سخت شدن شرایط زندگی دبرای اکثریت اقشار جامعه در تمامی موقعیت‎ها و درجات سنی و اجتماعی، برای تأمین هزینه‌های مربوط به زندگی خود باید سخت در تلاش باشید. برخی افراد در چند مرحله کار انجام می‎دهند تا از پس هزینه‎های زندگی برآیند. قطعا شرایط چنین فردی با فردی که ازدواج نموده و دارای فرزند می‎باشد متفاوت بوده و بهتر خواهد بود. اما چنین افرادی دائما نیازمند تغییر در زندگی هستند.

بیمه ازدواج و مزایای استفاده از آن

بیمه ازدواج می‎تواند کمک زیادی را به بهبود شرایط زنگی شما بدهد. این بیمه می‎تواند هزینه‎های ابتدایی را در شروع زندگی مشترک کم کند و به امر پس انداز نیز کمک کند. بیمه ازدواج به هر دو زوج تعلق خواهد گرفت که نشان از اهمیت این موضوع دارد . بیمه ازدواج از سوی سازمان پرکار یعنی سازمان بیمه تأمین اجتماعی تأیید شده است. تقریبا برای تمامی افراد شرکت کننده در بیمه‎های اجباری چنین موقعیتی در نظر گرفته تا بتواند جبران هزینه‎های سرسام آور را انجام دهد. این خود نوعی جنبه‎ی تحرک برای تغییر خواهد بود.

ماده ۸۵ خبر این مهم را تقویت می‎کند. زیرا در این ماده هم به وضوح مشاهده می‎گردد که در صورت رعایت قوانین قرارداد بسته شده به تعویق خواهد افتاد. برای استفاده از این نوع بیمه مشخص خواهد شد که برخی از افراد واجد شرایط بوده و برخی دیگر حق استفاده را ندارند.

بیمه ازدواج و مزایای استفاده از آن

در مدتی که ازدواج در حال انجام می‎شود فرد باید تحت پوشش بیمه قرار داشته باشد. حداقل هفتصد و بیست روز از تاریخ مربوط به بیمه او بگذرد و در طی پروسه نیز بر سرکار خود باشند. عقد انجام شده باید به صورت رسمی و در یک دفترخانه بوده و در غیر این صورت بیمه به ایشان تعلق نخواهد گرفت. همچنین این ازدواج باید برای اولین بار اتفاق افتاده باشد.

اگر هم خانم و هم آقا هر دو شغلی دارند و شاغل هستند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند و برای استفاده از بیمه ازدواج هم برای هر دو پرداخت صادر می‎شود. مبلغ آن به زمان قبل عقد باز می‎گردد که باید از طریق فعالیت دو سال گذشته تقسیم بر 24 به دست آید. اگر تاکنون موفق به دریافت نشده‎اید می‎توانید به آسانی با یک ثبت نام در سایت مربوطه برای دریافت آن وارد عمل شوید.

نظر شما درباره بیمه ازدواج و مزایای استفاده از آن چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز