برخی از افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی به دلایلی مختلف از این پوشش بیمه خارج می‎شوند. چه بسا پس از مدتی کوتاه برای خود سرپرست یا یکی از اعضای خانواده آن بیماری پیش آمده که باید حتما به پزشک مراجعه کنند. در این زمان هزینه‎های درمانی برای این خانواده بسیار سنگین بوده و در آن لحظه مزیت‎های بیمه تأمین اجتماعی را درک خواهند کرد.

نحوه بهره‎مندی از بیمه اختیاری

در صورتی که فرد در همان ماه که از قطع بیمه تأمین اجتماعی که به واسطه کار در یک مکان تحت پوشش آن بوده بتواند برای سی روز بعد پول بیمه خود را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید می‎تواند همچون گذشته از مزایای این بیمه بهره‎مند بشود. اما این بار بیمه اختیاری برای آنها درنظر گرفته می‎شود.

این افراد همان افرادی هستند که مثلا تحت نظر یک کارفرما بوده و آن کارفرما در مدت زمانی که پروژه در حال کار بوده بیمه آنها را پرداخت کرده است. اما پس از اتمام پروژه بیمه آنها تمام شده و دیگر واریز نشده است. در صورتی که فرد دوست داشته باشد از این مزایا استفاده کند می‌تواند خود بیمه اختیاری را انتخاب کرده و همچنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرد. اما این بار پول بیمه را خودش بپردازد.

بیمه اختیاری

شرایط سنی در بیمه اختیاری

برای آنکه افراد از این شرایط بیمه اختیاری نهایت بهره را ببرند باید سنی در حدود پنجاه سال داشته باشند. اگر سن آنها مثلا پنجاه و پنج سال باشد باید باید در ازای پنج سال اضافه که دارند، همین پنج سال را تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشند.

اگر شما در گذشته در جایی به مدت ده سال کار کرده باشید و هر ده سال بیمه شما به موقع پرداخت شده باشد از مشتریان خوش قول بیمه تأمین اجتماعی به شمار می‎روید و در نتیجه سن در این زمان ملاک برای بیمه اختیاری قرار ندارد.

حق بیمه پرداختی چگونه خواهد بود؟

میزان پرداخت حق بیمه برای افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در واقع بر اساس میزان دستمزدی که شورای عالی تعیین خواهد کرد محاسبه می‎شود. این حق بیمه برای افرادی که در 10 سال تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده‎اند کمی متفاوت است. اما کمتر از آنچه شورای عالی در نظر گرفته نخواهد بود. ممکن است بر اساس تصمیمات اتخاذ شده هر سال کمی بر این میزان افزوده شود.

بیمه اختیاری مزایایی همچون بیمه اجباری دارد. یعنی حق و حقوق دوران بازنشستگی (در صورتی که نیازمند باشند)، خدمات دوران زایمان و حتی بیماری همچون افرادی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند در نظر گرفته شده است. اما بیمه اختیاری بیمه بیکاری را در بر نخواهد گرفت یا حقوقی که باید در دوران زایمان و بیماری‎های مختلف در نظر گرفته شود.

افرادی که تحت پوشش بیمه اختیاری تأمین اجتماعی قرار دارند باید در ابتدای امر یک فرد کاملا سالم باشند و هیچ مشکلی نداشته باشند تا در پایان بتوانند از برخی از مزایای آن استفاده نمایند. بیمه اختیاری برای افراد بسیار مناسب است و می‎تواند آنها را از هزینه‌های درمانی هنگفتی که وجود دارد بی‌نیاز سازد.