خانواده شهدا از جمله ارزشمندترین خانواده‎ها بشمار می‎روند. خدمات این گروه از افراد در جامعه ما با کیفیت بسیار بالایی در حال ارائه است. بنیاد شهید یکی از مهمترین سازمان‎ها برای اداره امور مربوط به شهدا و خانواده آنها می‎باشد. بنیاد شهید برای این خانواده‌ها خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد. از اولویت این خانواده‌ها در استخدام گرفته تا خدمات بیمه‌ای و استفاده آنان از بیمه و کارت دارو و . . .

خدمات بیمه‌ای و خدمات بیمارستانی از جمله ضروری‌ترین موارد استفاده خانواده شهدا می‌باشد که باید توجه لازم به این امور بصورت مداوم صورت بگیرد. در حالی که اینگونه نبوده است.

بنیاد شهید

بدهی بنیاد شهید به بیمه‎ها

بیمه‌ها خدمات متنوعی را در نظر گرفتند و تاکنون در خصوص بدهی‌های به بار آمده از سوی این بنیاد سکوت کردند. اما از روز جمعه این سکوت شکسته شد و تا زمانی که این بدهی‌ها از سوی بنیاد شهید پرداخت نگردد به این خانواده‌های معظم شهدا خدماتی ارائه نمی‌دهند. این بدهی در حدود 1800 میلیارد تومان می‌باشد.

تمام این بدهی‌ها بسیار بحث برانگیز است. در خصوص ارائه خدمات پول از جانب بنیاد شهید، منابع تأمین و پول به آنها پرداخت شده، اما این بودجه تخصیص داده شده با دلایل نامشخص از بین رفته و بودجه‌ای به بیمه‌ها داده نشده است. این اتفاق در حالی است که بودجه داده شده به بنیاد شهید 92 هزار میلیارد ریال می‌باشد.

این بودجه داده شده نه تنها به بیمه‌ها بلکه به بیمارستان‌ها هم پرداخت نشده است. این ماجرا در طی یک سال گذشته رخ داده است، در حالی که بیمه و بیمارستان‌های تابع هیچ اعتراضی به این روند نداشته و در پایان سال نسبت به این کار واکنشی نشان دادند.