یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد در رابطه با پرهزینه بودن داروهای موجود در ایران می باشد که خرید آن بسیار سخت است.

در رابطه با داروها نمی توان کار زیادی را از پیش برد ، زیرا بررسی ها و تعیین قیمت ها از سوی دولت و سازمان های زیربط انجام می گیرد . اما اعتراض ها هرچه بیشتر باشند می توان امیدی به تغییر داشت. از سوی دیگر بیمه ها هیچ تلاشی برای تغییر انجام نمی دهند و بر سر صحبت های خود هستند. باید در خصوص کاهش قیمت های فعلی راهکارهای منطقی ارائه شود. در خصوص تعیین قیمت و ایجاد تغییر تأمین اجتماعی  و همچنین بیمه سلامت مسئولیت اصلی را دارند.

بررسی پرهزینه ترین اقلام دارویی در ایران

بیمه هایی که در حال حاضر جمعیت بسیار زیادی را تحت کنترل خود قرار می دهند سلامت و تأمین اجتماعی بوده که بر اساس برآورده بیشتر از هشتاد درصد را برای پوشش بیمه ای تحت کنترل خود قرار دارند. اما با این تفاوت که هزینه ها توسط بیمه ها تنها در حدود چهارده و نیم درصد قابل تأمین خواهند بود. داروها یکی از مهم ترین راه ها برای بهبود و حفظ سلامتی در دوره ی طولانی هستند که اگر اینطور شتاب زده افزایش یابند برخی از مردم توانایی تحت پوشش قرار دادن آن را ندارند.

در صورتی که داروها با افزایش قیمت مواجه شوند از سوی دیگر بیمه ها هم باید این هزینه مازاد را بپردازند ، بنابراین به نفع آنها خواهد بود تا بتوانند تغییر موجود را به صورت رسمی اعمال کنند. به دلیلی که همه ی ما می دانیم و موضوع اصلی آن هم بودجه بوده این تفاوت بیشتر به چشم می خورد که تبعیض هایی وجود خواهد داشت. نارضایتی ها در سطح بیمه ای هم برای فرد بیمه شده و هم کسی که خدمات ارائه می دهد بیشتر از قبل بوده و روز به روز هم تغییر می یابد.

بررسی پرهزینه ترین اقلام دارویی در ایران

پژوهشی در این رابطه انجام خواهد شد. این پژوهش موجب می شود که ما متوجه شویم در کدام یک از داروها بیشترین میزان افزایش قیمت وجود دارد . یعنی پرمصرف ترین و در عین حال پرهزینه ترین ها تفکیک می شوند. در مرحله بعد باید چاره ای برای خروج از این وضعیت اندیشیده شود. هزینه دارویی برابر با چهارده درصد از هزینه های فعلی بیمه سلامت خواهد بود. در بین داروها بیست مورد آنها در بالاترین حد گزارش شده اند. یعنی با هزینه بسیار بالایی هستند. در بین داروها برخی اقلام پررنگ تر هستند.

داروهایی نظیر انسولین ، هرسپتین ، داروهایی همانند آنتی هموفیلی ها در ایندسته جای می گیرند. علاوه بر آن داروهایی که پس از مشاوره یا برای خدمات پرستاری هم مورد اهمیت هستند در این بازه جای دارند.

نظر شما درباره بررسی پرهزینه ترین اقلام دارویی در ایران چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.