در راستای افزایش خدمات بیمه ای و همچنین بهبود سرعت آنها یکی از اقدامات بسیار ضروری بالا بردن سطح کیفیتی است که در این خدمات نیز مورد پیگیری قرار می گیرد.

خدماتی که در نظر گرفته شده در حدود دویست خدمت خواهد بود ، این خدمات می تواند به صورت کاملا غیرحضوری انجام شود و شخص برای استفاده از آنها نیازمند حضور در آن مکان نیست. دویست خدمت می تواند در زمینه های متنوعی ارائه شود که این زمینه بسیار ارزشمند خواهد بود و شامل انواع زمینه های درمانی ،  حوادث   و . . . می شود. بیمه تأمین اجتماعی و سایر بیمه ها قصد دارند تا خدمات خود را به صورت کاملا غیرحضوری ارائه دهند و بنابراین می توان گفت که این خدمات برای آنها از ارزش بیشتری برخوردار است زیرا اشخاص زمان کمتری را صرف دریافت خدمت دارند.

در حال حاضر در کلیه ی شعبه های مربوط به بیمه ها می توان حضور هفتاد و دو هزار نفری افراد را بالا بودن هزینه های مربوط به نگهداری کارمندان دانست. در شرایطی که می توان از خدمات غیرحضوری بهره برد یکی از بهترین راه حل ها استفاده نمودن از آنها با کاهش هزینه های جاری و خرج کردن این هزینه ها در ارائه ی خدمات باکیفیت خواهد بود. بنابراین باید بتوان چنین شرایطی را برای اکثر افراد فراهم نمود. شاید برخی از افراد به دلیل مشکلات جشمی خود نتوانند در شعبه های بیمه ای حضور داشته باشند.

این شرایط به صورت آزمایشی در برخی از شعبه های بیمه ای در تهران و تبریز نیز در حال اجرا می باشد تا بتوان نتیجه ی حاصل از آن را در دویست خدمت مهم بررسی نمود. در غیر این صورت می توان اذعان داشت که چنین طرحی بی فایده خواهد بود. قطعا نتایجی که از آن حاصل می شود بسیار مفید بوده و می تواند وضعیت بهتری را برای ما ایجاد نماید.

افزایش کیفیت در دویست خدمت غیرحضوری

خدمات متنوعی در زمانی که فرد در بستر بیماری قرار دارد ، یا در زمانی که از بیمه بیکاری استفاده می کند ، همچنین در زمانی که به دلیل مشکلات در کار باید در خانه بنشیند و ازکارافتادگی را تجربه کند و . . . هزینه های مربوط به آنها از سوی بیمه پرداخت خواهد شد. بیمه ها علاوه بر این موارد در سایر زمینه ها هم پوشش های لازم را ارائه می دهند.

خوشبختانه دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی در حال حذف می باشد و با راه اندازی یک سیستم یکپارچه استفاده از کارت ضروری می باشد.

نظر شما درباره افزایش کیفیت در دویست خدمت غیرحضوری چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز