دفترچه یک وسیلع کاملا شخصی برای استفاده هر فردی نیز به شمار می رود ، در صورتی که مشکلی پیش آید خود شخص نیز مقصر خواهد بود.

در گذشته به دلیل نبود شرایط بیمه ای برای برخی از افراد وجود دفترچه برای آنها به سخت ترین کار دنیا نیز مبدل شده بود ، اما در نهایت با بهتر شدن شرایط و تخصیص بودجه های مختلف به بیماران می توان گفت که هم روند بهبودی ، هم استفاده از بیمه ها و هم مدیریت نمودن خرج های مختلف نیز کاری ساده تر بود. در گذشته به دلیل نبود شرایط بیمه ای بسیاری از افراد سعی داشتند تا از دفترچه دیگران نیز بهره ببرند و جالب است که پزشکان هم در این زمینه مشکلی نداشتند و ویزیت را انجام داده و در نهایت دارو را در دفترچه فرد دیگر می نوشتند.

استفاده از سایر دفترچه ها برای یک شخص ممنوع می باشد!

اما حالا وضعیت کاملا متفاوت خواهد بود ، در واقع می توانیم بگوییم که بهبود قابل توجهی پیدا کرده است. همه ی افراد از خدمات بیمه ای نیز بهره می برند و رضایت کامل را هم دارند. بنابراین اینکه فردی بیمه ندارد و نمی تواند از بیمه استفاده کند یا از دفترچه ی دیگری نیز استفاده کند می تواند کمی قابل تأمل باشد و تا حدودی حرفی تمسخر آمیز به شمار رود. زیرا امروزه نبود بیمه و مسائلی از این دست معنایی ندارد ، زیرا با وجود بیمه سلامت به دلیل وجود شرایط بیمه ای بسیار خوب و با هزینه ی بسیار پایین بدترین شخص هم می تواند از آن بهره لازم را ببرد.

این قانون از سوی بیمه سلامت به تصویب رسید که از این پس استفاده نمودن از دفترچه بیمه سلامت مربوط به اشخاص دیگر یک نوع سوء استفاده به حساب می آید و در نتیجه بیمه سلامت این کار را ممنوع اعلام نموده است. در خصوص بیمه سلامت نحوه استفاده از دفترچه ها از سوی پزشکان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در واقع باید به برگه سوم بیماران توجه شود که باید در جای خود باقی بماند.

پزشک نباید به حرف های بیمار خصوص برای نوشتن انواع آزمایشات بر اساس دردهای فرضی گوش فرا دهد. در ابتدا باید معاینه ای دقیق را انجام دهند ، سپس  از آنکه معاینه آنها به اتمام می رسد تست های مورد نظر را که واقعا ضروری هستند در دفترچه بنویسند. هر پزشکی باید از مهر خود استفاده کند و تغییر دادن مهرها و استفاده نمودن از مهر یک پزشک دیگر خلاف خواهد بود و پیگیری قانونی دارد.

استفاده از سایر دفترچه ها برای یک شخص ممنوع می باشد!

هیچ مبلغی اضافه تر از آنچه که مقرر شده نباید از یک بیمار دریافت شود و او را در شرایط بدی قرار دهیم. اگر دفترچه ای بیماران فرقی ندارد از نوع تأمین اجتماعی باشد یا از نوع بیمه سلامت و . . . در مطب جا مانده نباید این دفترچه ها را به هر فردی تحویل دهند  بهتر است تا به سازمان بیمه ای همان دفترچه تحویل داده شود.

هیچ ویزیت و ثبتی در دفترچه خارج از مطب نباید انجام شود و تمامی ویزیت های هر روز باید با یکدیگر در جایی بایگانی شده و به بیمه ها تحویل داده شوند.

نظر شما درباره استفاده از سایر دفترچه ها برای یک شخص ممنوع  چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز