همانطور که اطلاع دارید در راستای ادغام و کوچک سازی و تمرکز بودجه بر روی برخی از فعالیت ها ادغامی برای بیمه تأمین اجتماعی در بیمه سلامت صورت می پذیرد.

یکی از قوانینی که به زودی با وجود بدهی های بیمه ای باید به مرحله ی اجرایی برسد در خصوص جمع شدن بیمه ها در یک بیمه خواهد بود. در حقیقت بیمه هایی که وجود دارند از نوع بیمه درمانی تأمین اجتماعی و همچنین بیمه سلامت بوده که در تعداد بسیار زیادی بیمه شونده دارند. این بیمه ها متأسفانه با بدهی های غیرقابل توصیفی همراه هستند. در صورتی که تعداد بیمه ها کمتر باشد تمرکز بر روی فعالیت ها بالا می رود.

ادغام تأمین اجتماعی در بیمه سلامت چه سود یا ضرری دارد؟

ریسک ها در این شرایط به نسبت گذشته پایین تر خواهد آمد. ما می توانیم منابع خود را متمرکز کنیم و با این وجود بدهی ها را به نسبت قابل توجهی کاهش دهیم. در زمانی که حجم جمعیت برای صندوق های بیمه ای از حد خود فراتر می رود رفته رفته سرمایه کمتر و بدهی بیشتر و سود هم به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

برخی از قوانین تعیین شده ارتباط مستقیمی بر بیمه سلامت دارد، اما برخی از قوانین مربوط به قانون توسعه ششم ارتباط با بیمه تأمین اجتماعی را نشان می دهد. در صورتی که نظام سلامت در مقابل خود یک بیمه را ببیند قطعاً تصمیم گیری ها بهتر از قبل خواهد شد. منابع هدفمند بررسی و تقسیم می شوند.

در خصوص تأمین داروها، قیمت کذاری ها و همچنین برنامه ریزی ها نیاز دارند تا در ابتدا از تمامی بیمه ها و فعالان در این حوزه نظرسنجی به عمل آید. پس از آن در صورتی که نظرات به یک تصمیم ختم شود به مرحله ی اجرایی می رسد. در غیر این صورت می توان انتظار داشت که مشکلات چند برابر شود. اگر این تصمیمات یکسان نباشد و دوگانگی وجود داشته باشد به راه حل منطقی ختم نخواهد شد. در خصوص تجمیع بیمه ها هنوز هم اختلاف نظر وجود دارد. برخی با این کار موافق و برخی دیگر مخالف آن هستند.

ادغام تأمین اجتماعی در بیمه سلامت چه سود یا ضرری دارد؟

در صورتی که نیاز باشد تا از یک بیمه کمک گرفته شود باید در خصوص قوانین و طرح های مربوط به آن هم تغییراتی داده شده و در نهایت اصلاحاتی در کار باشد. تنها در این صورت است که می توان برآورده هایی را به عمل آورد.

در خصوص تغییرات و اصلاحان نیاز است تا چهار تبصره در نظر گرفته شده را بررسی نموده و هریک را به مرحله ی اجرایی برسانند.  علاوه بر آن در مجلس باید اصلاحاتی برای بودجه و تخصیص آن به این بخش هم در نظر گرفته شود.

نظر شما درباره سود یا ضرر ادغام بیمه تأمین اجتماعی با بیمه سلامت چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

خبر آنلاین