بیمه شدن اختیاری در سازمان تأمین اجتماعی مهمترین برنامه‎ریزی در زندگی به شمار می‎رود که می‎توان از مزایای بی‎شمار آن استفاده نمود.

در رابطه با بیمه شدن تأمین اجتماعی نکته بسیار مهمی که امروز باید به آن اشاره شود در رابطه با اولین بیمه زندگی در برخی از افراد می‌باشد. نیمی از افراد جامعه ما را مردان تشکیل می‎دهند. امروزه استفاده از هر نوع شغلی در سنین پایین برای مردان تا حد زیادی امکان پذیر نیست. به ناچار باید در تلاش باشند تا به سربازی بروند. اولین بیمه زندگی برای برخی از آنها در همین سربازی رقم می‎خورد.

ادامه دادن بیمه سربازی در شرایط کنونی

سربازی و بیمه اختیاری

بیمه سربازی از زمان به خدمت گرفتن یک فرد تا زمان پایان خدمت او برقرار خواهد بود و پس از آن قطع خواهد شد. این دوره که برای برخی در حدود دو سال می‎باشد می‎تواند سابقه بیمه خوبی به شمار رود. در شرایط کنونی مشخص نیست که شما چه زمانی کار پیدا خواهید کرد بنابراین سعی کنید تا بیمه سربازی خود را ادامه دهید. این بیمه می‎تواند از نوع اختیاری باشد و خود شما پرداخت کننده آن باشید. در صورتی که توانایی مالی خوبی دارید می‎توانید از خدمات درمانی هم بهره ببرید در غیر این صورت تنها به استفاده از مزایای بیمه و بازنشستگی آن اکتفا کنید.

به چنین ترتیبی در صورتی که شما بیمه خود را تا بیست سال بپردازید از حقوق بازنشستگی بیست ساله و در صورتی که از دوره سی ساله همه آن را بپردازید از حقوق سی روزه بهره مند می‎شوید. بنابراین اگر بر فرض مثال بیمه خود را در سن 24 سالگی آغاز کنید در سن 55 سالگی از پرداخت بیمه فارغ شده و از بازنشستگی آن بهره خوبی خواهید برد.

ادامه دادن بیمه سربازی در شرایط کنونی

این شرایط ویژه در حقیقت تنها برای افرادی است که دوره سربازی خود را به اتمام رسانده اند. در صورتی که فردی سربازی خود را در هر صورتی با معافیت پشت سر بگذارد نمی‎تواند از موقعیت بیمه اختیاری خود استفاده کند. زیرا برای این دسته از افراد چنین شرایطی در نظر گرفته نشده است. این خود می‎تواند افراد را برای رفتن به سربازی ترغیب کند تا بتوانند از این دوره برای آینده خود برنامه ریزی خوبی داشته باشند.

ادامه دادن بیمه سربازی در شرایط کنونی

شرایط دریافت بیمه اختیاری

برای آنکه بتوانید از مزایای بیمه اختیاری پس از بیمه اجباری سربازی برای تأمین اجتماعی بهره مند شوید نیاز است تا با مدارک خود به شعبی که در استان یا شهرستان شما این کار را انجام می‎دهند مراجعه نموده و بدین صورت برای بیمه اقدام نمایید. این نکته بسیار ارزشمند است که شما حتما کارت مربوط به پایان خدمت سربازی خود را به همراه داشته باشید. در صورتی که تحت پوشش این بیمه باشید می‎توانید به راحتی از هر نظری از بیمه موجود برای پیشبرد اهداف خود در زندگی بهره ببرید. شرط سنی که برای این مزایا و بیمه شدن اختیاری بیمه سربازی در نظر گرفته شده در حدود 50 سال می‌باشد.

نظر شما درباره ادامه دادن بیمه سربازی در شرایط کنونی چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز