همانطور که می دانید به دلیل فعالیتی که بیمه ها در حال حاضر انجام می دهند دریافت هر نوع مالیات از آنها می تواند با ابهام همراه باشد.

فعالیت های بیمه های موجود می تواند سبب تغییر در وضعیت فعلی شود ، این تغییر در وضعیت فعلی بدین معنا خواهد بود که می تواند شخص را در بسیاری از امور فعلی هدایت کند. معمولا ابهام های موجود خبر از آن می دهد که آیا دریافت مالیات از بیمه ها می تواند با قانون یکسان باشد یا خلاف آن تلقی می شود؟! پاسخ به این سؤال هنوز هم مشکخص نیست و هنوز قوانین رسمی پاسخگوی این سؤال نیست. . .

ابهام در پرداخت مالیات بیمه ها

هرچه مالیات بیمه ای بیشتر باشد قطعا می توان به این موضوع اشاره نمود که سقف تعیین شده برای پرداخت هم افزایش می یابد و آیا مردم می توانند چنین سقفی را پرداخت کنند؟ قطعا این موضوع می تواند مشکلات بعدی را هم همراه داشته باشد که استفاده مردم از بیمه ها و کاهش آن نمونه ای از آنها خواهد بود. بیمه نامه ها که با افت خرید مواجه شوند وضعیت مالی بیمه ها هم تغییر محسوسی خواهد کرد.

بیمه ها سودی زیاد را در بر ندارند که در نهایت مالیات بیشتری را هم دریافت کنند ، بیمه ها عموما جنبه ی حمایت کردن از مردم را دارند و  بنابراین می توان به این نکته نیز اشاره نمود که این بیمه با وجود صنعت بودن کارکردی کاملا متفاوت دارد. بنابراین افرادی که مسئول مربوط به قرار دادن قوانین برای این صنعت هستند باید از هر نظری مورد تأیید قرار گیرند. قوانین باید پس از بررسی نهایی تصویب شود زیرا می تواند شرایط زندگی بسیاری از افراد را تغییر دهد.

هرچه مالیات بر ارزش افزوده بالاتر برود قطعا می تواند بر روی مصرف کننده فشار زیادی را وارد آورد ،زیرا در این شرایط تنها مصرف کننده مسئول بسیاری از پرداخت ها خواهد بود ، اما از سوی دیگر از نظر تعداد بیمه شدگان بر روی سود نهایی بیمه ها هم مؤثر خواهد بود.

ابهام در پرداخت مالیات بیمه ها

زمانی که مالیات برای فرد یا کاری در نظر گرفته می شود سود همان درآمدی است که باید به دولت پرداخت کند ، این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده بر روی فرد مصرف کننده اثرگذار خواهد بود. این برای حساب فروشنده خواهد بود ، اما در نهایت این فرد فروشنده پس از تجمیع مبالغ مالیات باید آنها را به دولت پرداخت کند.

به دلیل افزایش قیمت هایی که هم اکنون با آن مواجه هستیم برای بیمه شدن وسایل نقلیه بخصوص بیمه شخص ثالث هم تعلل وجود دارد و درصد زیادی از مردم از این بیمه استفاده نمی کنند. در حال حاضر از تعداد بسیار زیاد وسایل نقلیه موجود در حدود نه میلیون از بیمه استفاده نمی کنند. بیشترین درصد آنها هم برای موتورسیکلت ها اعلام شده است. این میزان تغییر در وضعیت بیمه شدگان زنگ خطری برای کاهش تعداد بیمه شدگان برای بیمه های زندگی خواهد بود.

نظر شما درباره ابهام در پرداخت مالیات بیمه ها چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز