متأسفانه مالیات برای تمامی بیمه ها در حال حاضر دریافت می شود و به بیمه به نوعی به عنوان یک صنعت نگاه می شود در حالی که اینگونه نیست.

برخی از بیمه ها وجود دارند که باید از دریافت نمودن هر نوع مالیاتی برای آنها صرف نظر کرد. در رابطه با این بیمه ها می توانیم به بیمه عمر یا بیمه زندگی اشاره کنیم. این نوع از بیمه ها از هر نوع مالیاتی باید در امان باشند تا بتوانند تنها بر روی کار اصلی خود تمرکز داشته باشند. در رابطه با بیمه عمر و همچنین در رابطه با بیمه زندگی این موضوع بسیار مهم است که وجود مالیات می تواند درصدی که برای ورود بیمه ها مدنظر قرار دارد را به راحتی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین برای جلوگیری از کاهش آن بسیار مهم است که از این طریق پیشگیری به عمل آوریم.

آیا بیمه عمر و بیمه زندگی از مالیات معاف اند؟

در صورتی که تأیید شود تا برخی از موارد از این سهم خارج شده اند باید تدابیری برای آنها در نظر گرفته شود تا برخورد قطعی صورت پذیرد. یعنی تا زمانی که این برخورد وجود نداشته باشد ، این انتظار می رود که مورد کم لطفی قرار گیرد. این شرایط در حال حاضر اجرایی نمی شود زیرا به تصویب نهایی نرسیده ، اما در صورتی که به تصویب برسد قطعا می تواند راهی برای رشد و باز شدن شرایط عالی برای بهبود وضعیت بیمه ای باشد.

البته آمارها نشان می دهد که با شرایط به وجود آمده صنعت بیمه موافقت خود را اعلام نکرده است. مجلسی ها باید هرچه سریع تر به وظیفه اصلی خود عمل کنند تا بتوانیم شاهد تغییراتی در روند اجرایی آن باشیم. در صورتی که این قانون توسط مجلس به صورت رسمی به تأیید نهایی برسد در نهایت این انتظار می رود که سهم بیمه های زندگی و بیمه عمر هم در زندگی مردم گسترش پیدا خواهد کرد.

آیا بیمه عمر و بیمه زندگی از مالیات معاف اند؟

شاید از نظر بسیاری از افرادی که در صنعت بیمه فعالیت دارند ، این معاف شدن از مالیات ها می تواند به صورت رسمی انجام شود ، کماآنکه در حال حاضر هم آن را شاهد هستیم ، اما گویا هدفی که در ابتدا پایه گذاری شده در شرایط فعلی قابلیت اجرایی شدن را ندارد. بنابراین این انتظار می رود که در زمان فعلی بهتر است تا بررسی ها بیشتر شود و اصلاحاتی در کار صورت پذیرد. در این بین مردم بیشتر از هر فرد دیگری دچار ضرر می شوند.

نظر شما درباره بیمه عمر و مالیات چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز