یکی از مهم ترین شگفتی هایی که در صنعت بیمه می توانیم به آن توجه کنیم در خصوص راه اندازی مرکزی به نام مرکز مدیریت ریسک در کشور خواهد بود.

ایران در زمره ی کشورهایی قرار دارد که می تواند با بیشترین خطر نیز همراه شود ، بنابراین این موضوع برای ما از ارزش فوق العاده ای برخوردار بوده که بتوانیم هریک از این مشکلات موجود را به نحوی جبران نماییم. مرکز مدیریت ریسک این توانایی را دارد که در کمترین زمان ممکن مهم ترین اتفاقات موجود را در رابطه با صنعت بیمه و همچنین ریسک هایی از این قبیل مدیریت کند. صنعت بیمه و همچنین ریسک هایی از قبیل می تواند پیکره ی این نظام را به نوعی تحت تأثیر خود قرار دهد ، بنابراین با ارزش است که ما به هر نحوی از آن پیشگیری کنیم.

هدف از راه اندازی مرکز مدیریت ریسک

این سیستم مدیریتی که در همایش ملی بیمه و همچنین توسعه برای این صنعت که برای بیست و ششمین بار راه اندازی شده توانسته تا رضایت کاملی را به دست آورد. بسیاری از خطرها را با بررسی به موقع می توان تا حدودی جبران نمود. بیمه در این راستا توانایی آن را دارد که با برنامه ریزی های اصولی در زمان مناسب پیش از وقوع از آن پیشگیری کند. راه هایی ارائه دهد تا بتوانیم از تشدید این مسائل جلوگیری نموده و آن را به نوعی تحت کنترل خود قرار دهیم.

خدمات بیمه ای که هم اکنون در کشور خود داریم باید به نحوی ارزان تر از حالت فعلی درآید ، زیرا مردم توانایی خرید بیمه ها در قیمت های بالا را ندارند ، اما در کنار آن حتی یک درصد از کیفیت خدمات هم نباید کاسته شود. نرخ ها باید به نحوی شکسته شوند اما با هیچ آسیبی همراه نباشند. برای اینکه نفوذ بیشتری از بیمه را داشته باشیم قطعا نیازمند آن هستیم که تغییراتی را به وجود آوریم تا این نفوذ بیشتر شود اما با برنامه ریزی دقیق تری می توانیم موانع موجود را از میان برداریم.

هدف از راه اندازی مرکز مدیریت ریسک

مدیریت ریسک نیازمند بررسی است اما با روش های متنوع مدیریتی که متأسفانه در سیستم موجود چنین کاری انجام نمی شود. به همین دلیل مرکز مدیریت ریسک راه اندازی شد در مراکز مختلفی که از نظر تولیدی و خدماتی ارائه خدمت می دهند تغییر را به وجود آورد. متأسفانه یکی از مهم ترین چالش ها صندوق های بازنشستگی اختیاری می باشد که در حال حاضر قصد دارند تا با بیمه های زندگی جانشین کنند. ما باید از فروشنده بودن به مشاور بودن تغییر جهت دهیم تا شاید بتوانیم تحولی را مشاهده کنیم.

نظر شما درباره هدف از راه اندازی مرکز مدیریت ریسک چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.