مذاکرات با کشورهای دیگر در خصوص شرکت‎های بیمه‎ای در ایران ادامه دارد و خبرهای خوبی از سوی این مذاکرات به دست خواهد آمد که بسیار قابل توجه می‎باشد.

مذاکرات خارجی ها برای دریافت شرکت های بیمه ای

شرکت‎های بیمه‎ای زیادی در جهان قرار دارند که برخی از آنها با روند خوبی در حال پیشرفت هستند و متأسفانه برخی دیگر نیز از شرایط مطلوبی برخوردار نمی‎باشند. بدهی‎های بیمه‎ای امروزه گریبان گیر هر شرکتی می‎باشد و بنابراین رهایی از آن کاری اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما در جریانات اخبر بیمه خبرهای بسیار خوبی در راه است. این خبرها نشان دهنده آن است که بیمه‎ها با شرایط خوبی در حال پیشرفت می باشند.

تمایل شرکت‎های غربی برای کار در ایران

شرکت‎های بیمه‎ای در ایران دوست داران خارجی دارند و کشورهایی که خواهان در دست گرفتن امور مربوط به شرکت‎های بیمه‎ای در ایران هستند شامل کشورهای آلمانی و ایتالیایی خواهند بود. افرادی که در این کشورها امور مربوط به بیمه‎ها را برعهده دارند قصد خرید شرکت‎های مورد نظر را داشته و برای این کار خود برنامه ریزی نموده‎اند.

رئیس کل بیمه مرکزی در راستای مذاکرات خود به شرکت‎هایی اشاره دارد که برای سرمایه گذاری آمده‎اند و در زمره ده تای اول در جهان قرار گرفته‎اند. قطعا ورود سرمایه گذاری‎های این چنین در ایران می‎تواند به نفع ما باشد و شرایط را تا حد زیادی به نفع ایران تغییر دهد. در حال حاضر از بین تقاضاهای دریافت شده دو نمونه آنها در رابطه با خرید شرکت‎های بیمه‎ای در ایران می‎باشد.

مذاکرات خارجی ها برای دریافت شرکت های بیمه ای

تغییرات صنعت بیمه در سالهای اخیر

یکی از بزرگترین تغییراتی که در سالهای اخیر رخ داده و می‎توان به آن اشاره کرد در رابطه با صنعت بیمه خواهد بود. این صنعت در زمینه تولیدات رشد قابل توجهی را تجربه کرده و این رشد می‎تواند به نفع صنعت در ایران باشد.

هرچه میزان سرمایه گذاری‎ها در ایران روبه افزایش باشد میزان این رشد نیز بیشتر خواهد شد و تا جایی پیش خواهد رفت که بتوان با سرمایه‎گذاری بیشتر روبه رو شد. ظرفیت بیمه بالا است اما نیاز به توجه دارد.

شرکت‎های بیمه‎ای مورد نظر برای خرید توسط افراد خارجی هنوز مشخص نشده‎اند. اما انجام این کار به زودی خواهد بود و هیچ دور از انتظار نیست. قطعا در زمینه این امور نیاز است تا بر سر قیمت‎ها نیز توافقات بیشتری انجام پذیرد.

علاوه بر آن بتوان شرایط را به گونه‎ای مناسب برای صنعت بیمه ایران در نظر داشت. در غیر این صورت فروش شرکت‎های بیمه‎ای هیچ سودی برای ما در بر نخواهد داشت.

مذاکرات خارجی ها برای دریافت شرکت های بیمه ای

اشاره رئیس بیمه مرکزی به فرهنگ بیمه در ایران

رئیس کل بیمه مرکزی به این موضوع اشاره دارد که در حال حضار باز هم فرهنگ بیمه به شکل خوبی در ایران جایگاهی ندارد و در نتیجه نیاز است تا ما به شرایط موجود برای بهبود سرمایه گذاری در این رابطه اشاره داشته باشیم.

در ایران باید به این موضوع اشاره نمود که سرمایه‎های خوبی وجود دارد و مکان‎ها و اموال زیادی برای بیمه شدن وجود دارد که متأسفانه هیچ یک از آنها با شرایط همخوانی نداشته و در صورت بیمه شدن میزان سرمایه‎های موجود را به میزان زیادی افزایش خواهند داد.

نظر شما درباره مذاکرات خارجی ها برای دریافت شرکت های بیمه ای چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز