بیمه خبرنگاران متأسفانه در زمره بیمه‌هایی قرار دارد که در بسیاری از مواقع در حق آن بی عدالتی‌هایی صورت می‌پذیرد، بنابراین باید دولت کمک کننده آن باشد.

در رابطه با بیمه خبرنگاران، خبرنگاران در زمره اقشاری قرار دارند که همواره نسبت به آنها در شغل و در رابطه با بیمه بی عدالتی‌هایی تحمیل می‌شود و علاوه بر آن می‌توانیم بگوییم که تنها راه حل برای بازگردانی و تشویق آنها به شرایط کاری خوب توجه به امر بیمه آنها می‌باشد. اما علاوه بر بیمه باید در نظر بگیریم که این افراد در طول زمان کاری که دارند با خطرات مختلفی همراه خواهند بود. زیرا شغل پرمخاطره‌ای دارند و با مردم در تبادل اطلاعات هستند.

بیمه خبرنگاران هم مورد حمایت قرار دارد!

نقش دولت در بیمه خبرنگاران

دولت با توجهی که نسبت به آنها داشته توانسته تا حدود بیست درصد از بیمه و حقی که باید پرداخت کنند را نیز تخفیف دهد. البته برای ان منظور باید از یک سری از قوانین تعیین شده برخوردار باشند تا در نهایت دولت هم حامی آنها باشد و این سهم را به آنها اختصاص بدهد. شرایط مورد نظر در بخشنامه صد و چهل نیز آمده تا در نهایت به جای آنکه سی درصد پرداخت شود تنها بیست درصد آن را پرداخت نمایند و در این بیست درصد پرداختی ده درصد حذف شده است. پس در نهایت بر اساس نرخی که در سال جاری برای پرداخت همه بیمه‌ها به تصویب رسیده به صورت کلی می‌تواند سهم صد و نود هزار تومانی به ازای هر یک نفر را در نظر داشت.

تامین اجتماعی و بیمه خبرنگاران

تأمین اجتماعی نمی‎تواند تخفیفی را برای خبرنگاران و بیمه خبرنگاران در نظر بگیرد، زیرا این نوع از بیمه عموما با پرداخت درونی مدیریت می‌شود که البته در حال حاضر هم با مشکلاتی همراه شده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که امکان تخفیف از سوی بیمه وجود ندارد در نهایت تنها دولت این بیمه را به تأیید می‌رساند. روز به روز بر تعداد بیمه‌های تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد و بر این اساس نمی‌توانیم کاری را برای کاهش هزینه‌های مربوط به آنها در نظر بگیریم.

همچنین ببینید :  حساب های بانکی، بیمه می شوند

بیمه خبرنگاران هم مورد حمایت قرار دارد!

یکی از مزایایی دیگر که با استفاده از بیمه برای دانش آموزان در نظر گرفته شده در رابطه با مسئله بیمه آنها می‌توانند بعد از پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها هم به بیمه خود همانطور ادامه بدهند، این بیمه دانشجویی تا پایان مقطع فوق لیسانس آنها نیز کاربرد خواهد داشت. یعنی در حدود شش سال از زمان تحصیل خود را بیمه بوده‌اند پس از آن می‌توانند با بیست و چهارسال کارکرد بازنشسته شوند.

نظر شما درباره بیمه خبرنگاران چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

تی نیوز