همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

چه عواملی موجب اعمال تخفیف در بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر می‌شود؟

وبسایت بیمه عضو سایت asked 12 ماه ago
1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 12 ماه ago

داشتن کپسول اکسیژن در محل فعالیت، سرامیک آجدار در محوطه استخر، داشتن جعبه کمک های اولیه و در صورتیکه تعداد ناجیان غریق بیش از ضوابط مصوب باشد.