همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

مرور زمان بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چه مدت و محدوده فعالیت آن ها شامل چه مکان هایی است؟

انجمن پرسش و پاسخ وبسایت بیمهدسته بندی: بیمه رفع مسولیتمرور زمان بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان چه مدت و محدوده فعالیت آن ها شامل چه مکان هایی است؟
وبسایت بیمه عضو سایت asked 9 ماه ago
1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 9 ماه ago

مطابق شرایط عمومی بیمه نامه، تعهدات بیمه گر، منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد، مشروط به این که ادعای خسارت در طول مدت اعتبار بیمه نامه یا حداکثر ظرف مدت چهار سال پس از انقضای بیمه نامه و حداکثر پس از ۲۰ روز از اطلاع بیمه گذار به بیمه گر شده باشد. محدوده فعالیت آن ها محدوده جغرافیای جمهوری اسلامی ایران و در مراکز معتبر درمانی می باشد.