همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

علت عدم پوشش کلوز اشخاص ثالث در برخی از بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی چیست؟

1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 1 سال ago

ارائه پوشش اضافی کلوز ۱۲(پوشش اشخاص ثالث) در این رشته برای مشاغلی که دارای بیمه نامه مجزا می باشند ممنوع است به دلیل این که در برخی مشاغل افرادی که به آن محدوده فعالیت مراجعه می نمایند بیشتر است و نوع فعالیت به گونه ایست که احتمال خطر برای اشخاص ثالث بیشتر می باشد بنابراین نمی توان با دریافت اضافه نرخ ریسک بزرگتری را پوشش داد.