همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

علت عدم پوشش کلوز اشخاص ثالث در برخی از بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی چیست؟

انجمن پرسش و پاسخ وبسایت بیمهدسته بندی: بیمه رفع مسولیتعلت عدم پوشش کلوز اشخاص ثالث در برخی از بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی چیست؟
وبسایت بیمه عضو سایت asked 9 ماه ago
1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 9 ماه ago

ارائه پوشش اضافی کلوز ۱۲(پوشش اشخاص ثالث) در این رشته برای مشاغلی که دارای بیمه نامه مجزا می باشند ممنوع است به دلیل این که در برخی مشاغل افرادی که به آن محدوده فعالیت مراجعه می نمایند بیشتر است و نوع فعالیت به گونه ایست که احتمال خطر برای اشخاص ثالث بیشتر می باشد بنابراین نمی توان با دریافت اضافه نرخ ریسک بزرگتری را پوشش داد.