همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

. طرفین قرارداد بیمه در بیمه نامه مسئولیت چه کسانی هستند؟

1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 1 سال ago

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.