همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

جهت تعمیر نمای ساختمان چه بیمه نامه ای جهت کارکنان پیشنهاد می شود، مسئولیت خدماتی یا کارکنان ساختمانی؟

1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 1 سال ago

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی.