همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

جهت تعمیر نمای ساختمان چه بیمه نامه ای جهت کارکنان پیشنهاد می شود، مسئولیت خدماتی یا کارکنان ساختمانی؟

انجمن پرسش و پاسخ وبسایت بیمهدسته بندی: بیمه رفع مسولیتجهت تعمیر نمای ساختمان چه بیمه نامه ای جهت کارکنان پیشنهاد می شود، مسئولیت خدماتی یا کارکنان ساختمانی؟
وبسایت بیمه عضو سایت asked 9 ماه ago
1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 9 ماه ago

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی.