همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

تفاوت بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با قرارداد بیمه باربری داخلی چیست؟

انجمن پرسش و پاسخ وبسایت بیمهدسته بندی: بیمه رفع مسولیتتفاوت بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با قرارداد بیمه باربری داخلی چیست؟
وبسایت بیمه عضو سایت asked 9 ماه ago
1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 9 ماه ago

در بیمه نامه های باربری داخلی مورد بیمه شامل محموله می باشد و بیمه گذار صاحب کالا است و قرارداد مستقیم بین صاحبان کالا و شرکت های بیمه ای می باشد. اما در بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل مورد بیمه شامل مسئولیت متصدیان حمل و نقل(وفق مفاد ۳۷۷ الی ۳۹۴ قانون تجارت) می باشد.