همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

تعهد بیمه گر در انواع بیمه های مسئولیت چیست؟

وبسایت بیمه عضو سایت asked 12 ماه ago
1 Answers
وبسایت بیمه عضو سایت answered 12 ماه ago

در رشته کارفرما در قبال کارکنان، جبران خسارت های جانی وارده به کارکنان و سایر رشته های مسئولیت، جبران خسارت جانی و مالی شخص ثالث طبق رای دادگاه.