همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

داشتن کپسول اکسیژن در محل فعالیت، سرامیک آجدار در محوطه استخر، داشتن جعبه کمک های اولیه و در صورتیکه تعداد ناجیان غریق بیش از ضوابط مصوب باشد.