همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

پوشش های مکمل بیمه نامه می باشد، در بیمه نامه مسئولیت کارفرما، پوشش های اصلی شامل غرامت فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی می باشد اما خریداری پوشش های اصلی به تنهایی تمام موارد موردنظر کارفرما را پوشش نمی‌دهد لذا در صورت درخواست بیمه گذار کلوزهای اضافی نیز با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرند.