همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

برای هر رشته نظارت، طراحی و محاسب، بصورت جداگانه بر اساس متراژ اعلامی، وفق ضوابط تعیین نرخ محاسبه و سپس مجموع آن ها به عنوان حق بیمه اعلام می گردد.