همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

شامل کلیه اشخاصی که وسایل نقلیه خودرو جهت پارک در آنجا و دریافت قبض رسید به متصدی یا مسئول پارکینگ تحویل می نمایند.