همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

در رشته کارفرما در قبال کارکنان، جبران خسارت های جانی وارده به کارکنان و سایر رشته های مسئولیت، جبران خسارت جانی و مالی شخص ثالث طبق رای دادگاه.