همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

خسارت جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون عامل زیان مسئول شناخته می شوند را مسئولیت مدنی می نامند.