همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

زمانی که کارفرما بخواهد خسارت جانی وارده به کارکنان که در اثر فعالیت روزمره خود در محیط کاری ایجاد می گردد و حسب قانون عامل زیان، کارفرما و یا صاحب کار شناخته می شود تحت پوشش قرار دهد.