همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

کارکنان مهد می بایست بصورت جداگانه تحت عنوان بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان تحت پوشش قرار گیرند.