در رابطه با تولیدات در بخش دارو شرایط روز به روز می تواند به نسبت گذشته تغییراتی را پیدا کند که همه ی آنها به گران شدن داروها و ارز دولتی بازمی گردد.

از نظر قیمتی تغییراتی را در روند ارز نظاره گر هستیم ، این تغییرات ارزی می توانند روز به روز بازار ما را بیشتر تحت تأثیر قرار دهند بخصوص آنکه بازار مربوط به دارو وابستگی بسیار شدیدی به این نوع از محصولات دارد. بنابراین شایان ذکر است تا ما بتوانیم اقدامات مربوطه را به خوبی مدیریت کنیم. این مدیریت باید به گونه ای باشد تا هیچ نوع سوء استفاده ای در کار انجام نشود. بسیاری از سودجویان و قاچاقچیان وجود دارند که می توانند به بدتر شدن وضعیت کمک کنند. آنها این داروهای بسیار گران را با چند برابر قیمت به فروش می رسانند امادر کشورسهایی دیگر.

گران شدن دارو چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟

کشور ما سرمایه اصلی را بر روی این کار خرج می کند اما سود نهایی مربوط به آن باید به جیب دیگر کشورها وارد شود که خود می تواند وضعیت را نابسامان تر کند. برای این که دارو تولید شود نیاز داریم تا مواد اولیه مربوط به آن را تهیه کنیم ، تا زمانی که نتوانیم این مواد اولیه را از جنس مرغوبی تهیه کنیم قطعا در تأمین داروها هم با معضلاتی همراه خواهیم شد. اگر مواد اولیه از دیگر کشورها وارد شود باز هم قیمت دارو به دلیل استفاده از ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت. بنابراین نمی توان کاری را از پیش برد ، مگر آنکه یک چاره ای به صورت کلی اندیشید.

همچنین ببینید :  داروهای جانبازان شیمیایی در اختیارشان قرار می‎گیرد!

داروها در زمره ی کالاهای ضروری و اصلی خواهد بود. برای این که از داروهای خود استفاده کنیم باید ارز دولتی را به روی کار بیاوریم. این ارز محاسبه خواهد شد. تا زمانی که ارز از نوع دولتی را اختصاص دهیم قیمت داروها متناسب خواهد بود ، اما در صورتی که این ارز کاهش یابد و یا به صورت کلی قطع شود ، این انتظار می رود که قیمت داروها با افزایش چشمگیری همراه خواهند شد. درصد زیادی از بیماران از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند و بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که وجود ارز دولتی جزء لاینفک از این رخداد خواهد بود.

گران شدن دارو چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟

حتی اگر ارز را تک نرخی کنیم باز هم کاری از پیش نمی رود زیرا این ارز تک نرخی موجب افزایش قیمت داروها خواهد شد. بنابراین باید تحقیقی رسمی برای یک راه حل منطقی و سود ده برای مردم صورت پذیرد. در این روند اجرایی بانک مرکزی به عنوان یک تأمین کننده رسمی برای ارز نقش کلیدی را ایفا خواهد کرد.

نظر شما درباره گران شدن دارو چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

ریسک نیوز