در صورتی که در روستا زندگی می‎کنید و شرایط لازم را برای آفریدن یک کار و مشغول شدن افراد در نزد خود دارید، حتما این کار را انجام دهید. زیرا تسهیلاتی در حدود 12 درصد به عنوان کارمزد برای شما در نظر گرفته خواهد شد.

این که فردی بتواند در روستایی که در آن زندگی می‎کند شغلی را ایجاد کند یک انتظار محال نیست. بلکه می‎توان با همان حداقل سرمایه خود نیز یک شغل را راه اندازی نموده و چند نفر را مشغول به کار کنید. البته دولت و بیمه‎ها نیز از این فرایند حمایت نموده و هیچ مالیاتی را برای پرداخت شما در نظر نخواهند گرفت. شاید این سودرسانی راهی باشد تا برخی از افراد شهری نیز به فعالیت در روستا بپردازند که البته این موضوع خود نیازمند پیگیری بوده و حتما قواعد خاصی را می‎طلبد.

کارآفرینی در روستا و مالیات ها

گذاری بر شرایط زندگی در روستا

روستاهای کشور ما متأسفانه از همه لحاظ در سطح بالایی قرار ندارند. این روستاها معمولا امتیازهای ویژه‏‌ای همانند آب و برق یا گاز را دارند، اما از کار خوبی برای ساکنان آن منطقه برخوردار نبوده و همین عامل می‎تواند شرایط را برای زندگی کردن در روستاها سخت‎تر کند. زیرا هزینه‎های موجود نه روستا می‎شناسد و نه شهر. از طرفی زندگی در روستا با تغییراتی همراه بوده که به زندگی شهری نیز نزدیک‎تر می‎باشد. به همین دلیل امروزه توسعه روستاها باید در اولویت قرار داشته باشد و به آن توجه ویژه‎ای شود.

کارآفرینی در روستا و مالیات ها

کارآفرینان معمولا در زمره افرادی قرار دارند که با استفاده از حداقل‎ها به بهترین‎ها می‌رسند و این خود یک پیشرفت بسیار خوب در کارها خواهد بود. شاید سرمایه اندک باشد، اما زحمت بسیار زیادی می‎خواهد تا بتوانید از هیچ به همه چیز برسید. از طرفی دولت نیز وظیفه دارد تا این موضوعات را پیگیری نموده و برای بهتر شدن شرایط تسهیلاتی را در نظر داشته باشد. این به نوعی تشویق برای جذب سایر افراد سرمایه گذار و خلاق خواهد بود.

وظیفه مسئولین در قبال روستاها

مسئولان باید بتوانند نیاز مردم یک روستا را شناسایی نموده و سرمشقی را برای کارآفرینان در جهت بهبود منطقه روستایی به وجود آورند. شغل‎های بسیار زیادی وجود دارند که مبدأ آنها در محیطی ساکت و دنج همانند یک روستا بوده و نفع آن برای مردم روستا و همچنین مردم شهرها نیز فراهم شده است.

کارآفرینی در روستا و مالیات ها

بانک‎هایی که در حال حاضر می‎توانند شرایط مطلوب را برای استفاده از تسهیلات بانکی به افراد کارآفرین بدهند پست بانک‎ها، بانک توسعه تعاون و کشاورزی می‎باشد. در حال حاضر پس از تأیید شدن و دریافت تسهیلات برای شروع کار برای مدت 5 سال نیازی به پرداخت  مالیات نیست. این به نوعی می‎تواند ذخیره سرمایه و بهبود روند کار باشد. اما پس از این دوره، زمانی که به سود خوبی خواهید رسید نیاز است تا مالیات‎های خود را پرداخت نمایید. قطعا ارزش کار شما می‎تواند تشویقی‎های دیگری را نیز به دنبال داشته باشد که در حال حاضر در این خصوص اطلاعاتی در دسترس نمی‎باشد.

منبع:

تی نیوز