همین حالا تماس بگیرید 02128429963 info@bimeh.ir

در صورتی که در روستا زندگی می کنید و شرایط لازم را برای آفریدن یک کار و مشغول شدن افراد در نزد خود دارید ، حتما این کار را انجام دهید زیرا تسهیلاتی در حدود 12 درصد به عنوان کارمزد برای شما در نظر گرفته خواهد شد.

این که فردی بتواند در روستایی که در آن زندگی می کند شغلی را ایجاد کند یک انتظار محال نیست بلکه شما می توانید با همان حداقل سرمایه خود نیز یک شغل را راه اندازی نموده و چند نفر را به نان خوردن برسانید. البته دولت و بیمه ها نیز از این فرایند حمایت نموده و هیچ مالیاتی را برای پرداخت شما در نظر نخواهند گرفت. شاید این سود رسانی راهی باشد تا برخی از افراد شهری نیز به فعالیت در روستاها بپردازند که البته این موضوع خود نیازمند پیگیری بوده و حتما قواعد خاصی را می طلبد.

کارآفرینی در روستا و مالیات ها

روستاهای کشور ما متأسفانه از همه لحاظ در سطح بالایی قرار ندارند. این روستاها معمولا امتیازهای ویژه ای همانند آب و برق یا گاز را دارند اما از کار خوبی برای ساکنان آن منطقه برخوردار نبوده و همین عامل می تواند شرایط را برای زندگی کردن در روستاها سخت تر کند ، زیرا هزینه های موجود نه روستایی می شناسد و نه شهری ، از طرفی زندگی روستایی با تغییراتی همراه بوده که به زندگی شهری نیز نزدیک تر می باشد. به همین دلیل امروزه توسعه روستاها باید در اولویت قرار داشته باشد و به آن توجه ویژه ای شود.

کارآفرینی در روستا و مالیات ها

افرادی که کار آفرین هستند معمولادر زمره ی افرادی قرار دارند که با استفاده از حداقل ها به بهترین ها می رسند و این خود یک پیشرفت بسیار خوب در کارها خواهد بود. شاید سرمای اندک باشد اما زحمت بسیار زیادی می خواهد تا شما بتوانید از هیچ به همه چیز برسید. از طرفی دولت نیز وظیفه دارد تا این موضوعات را پیگیری نموده و برای بهتر شدن شرایط تسهیلاتی را نیز در نظر داشته باشد. این به نوعی تشویق برای جذب سایر افراد سرمایه گذار و خلاق خواهد بود.

همچنین ببینید :  حلقه نامزدی و اختیارات بیمه ای در کشورهای دیگر

مسئولان باید بتوانند نیاز مردم یک روستا را شناسایی نموده و سرمشقی را برای کارآفرینان در جهت بهبود منطقه روستایی به وجود آورند. شغل های بسیار زیادی وجود دارند که مبدأ آنها در محیطی ساکت و دنج همانند یک روستا بوده و نفع آن برای مردم روستا و همچنین مردم شهرها نیز فراهم شده است.

کارآفرینی در روستا و مالیات ها

بانک هایی که در حال حاضر می توانند شرایط مطلوب را برای استفاده از تسهیلات بانکی به افراد کارآفرین بدهند بانک هایی همانند پست بانک ها ، بانک توسعه تعاون و کشاورزی می باشد. در حال حاضر پس از تأیید شدن و دریافت تسهیلات برای شروع کار شما برای مدت 5 سال نیازی به پرداخت هیچ مالیاتی ندارید. این به نوعی می تواند ذخیره سرمایه و بهبود روند کار باشد . اما پس از این دوره ، زمانی که به سود خوبی خواهید رسید نیاز است تا مالیات های خود را پرداخت نمایید. قطعا ارزش کار شما می تواند تشویقی های دیگری را نیز به دنبال داشته باشد که در حال حاضر در این خصوص اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.

منبع:

تی نیوز