یک سری از بیماران وجود دارند که برحسب شرایط موجود نمی‎توانند از زندگی لذت ببرند. این بیماران صعب العلاج تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

تامین اجتماعی، بیمه‌ای برای همه بیماران

بیمه تأمین اجتماعی بیمه‌ای ‎است که در صورت نیاز در همه طرح‎های موجود به شیوه‎ای مؤثر گام می‌گذارد تا بتواند تمامی شرایط را به نفع مردم تغییر دهد. از آغاز متحول شدن طرح سلامت همگانی این بیمه همیشه یار و یاور همیشگی بوده و حتی برخی از مواقع با وجود نامناسب بودن شرایط باز هم به کمک خود ادامه داد و از آن دست نکشید. بر همین اساس بسیار با ارزش است تا ما نیز حمایت‌های خود را در خصوص این بیمه بیشتر کنیم و درصد بیمه شدگان آن را افزایش دهیم. این بیمه هدف بزرگی در سر دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

پوشش تأمین اجتماعی برای بیماران صعب العلاج

از جمله بیماری‎هایی که شرایط سختی را برای فرد به وجود می‎آورد و هزینه‎های درمانی و اجتماعی بسیار بالایی نیز با خود به همراه دارد بیماری پروانه‎ای می‎باشد. این بیماری زخم‎هایی را در فرد ایجاد می‎کند که زندگی کردن با آن بسیار سخت است. یکی از دیگر بیماری‎هایی که می‎توان به آن اشاره کرد بیماری ام اس می‌باشد که این بیماری هم شرایط متفاوتی را از نظر اجتماعی برای یک فرد ایجاد می‎کند که بار بیماری او را سنگین‎تر از قبل خواهد کرد.

پوشش تأمین اجتماعی برای بیماران صعب العلاج

شرایط بیمارن صعب العلاج در درمان

شاید از نظر آماری تعداد افراد تحت پوشش برای این دو بیماری درصد زیادی از افراد جامعه نباشند. اما به دلیل مشکلات بسیار مهم در این بیماری‌ها شایسته است تا همین درصد کم هم تخت پوشش قرار گیرند. بیماران صعب العلاج در جنسیت‎های متفاوتی هستند و نیمی از مبتلایان را خانم‎ها و نیم دیگر را آقایان تشکیل می‎دهند. پس از این منظر تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

پوشش تأمین اجتماعی برای بیماران صعب العلاج

شرایط بیمه از سوی بیمه تأمین اجتماعی برای هر یک از این افراد با شرایط کاملا متفاوتی همراه بوده و سقف تعهدات هم بر همین اساس متغیر خواهد بود. قطعا به بیماری که بار درمانی بیشتری دارد و هزینه‎های بیشتری را برای یک فرد به وجود می‎آورد به میزان بیشتری توجه می‎شود. این توجه اغلب از نظر حمایتی خواهد بود. تمام بیماران صعب العلاج بخصوص در این دو گروه بیماری باید به دقت بررسی و شناسایی شوند و سپس در سیستم بیمه‌ای این سازمان بزرگ ثبت گردند.

نظر شما درباره  پوشش تأمین اجتماعی برای بیماران صعب العلاج چیست؟ نظر خود را با ما به اشتراک بزارید.

منبع:

http://behdasht.news/fa/news-details/64378/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/#%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c